2018-03-13

Verslumo įgūdžių gerinimas, per tarptautiškumo vystymą ir veiklas. I-STEP projektas.

Verslumo įgūdžių gerinimas, per tarptautiškumo vystymą ir veiklas. I-STEP projektas. pagrindinė nuotrauka

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą I- Step „Tarptautinė mokinių verslumo programa” (International Student Entrepreneurs Programme) skirtą mokinių tarptautiškumo vystymui, verslumo įgūdžių gerinimui.

Pastaraisiais metais Profesinio rengimo institucijos žengė didelius žingsnius vystydamos verslumo programas ir jų kokybę savo organizacijose. Nors daugelis profesinio rengimo centrų skatina verslumą, taip pat tarptautiškumą, tačiau retai kur egzistuoja ryšys tarp verslumo ir tarptautiškumo. Argi nebūtų gerai, jei mokiniai, besimokantys verslumo, turėtų galimybę dirbti su užsienio mokiniais ir vystyti tarptautiškumo gebėjimus. Tai ir skatina, planuoja daryti I-STEP projektas.

Projektas prasidėjo 2016 m. rugsėjo mėnesį. I-STEP yra trumpa Tarptautinė mokinių verslumo programa. Projektas skirtas Europos profesinio rengimo centrams, mokiniams besimokantiems verslumo dalykų. I-STEP projektas padės institucijoms pridėti tarptautiškumo komponentą į jų mokymo programas. I-STEP projektas padės mokiniams dirbti kartu su mokiniais iš užsienio šalių, padės pajausti ES rinkos privalumus, galimybes. Tarptautiškumas kelia asmenų sąmoningumą, kūrybiškumą ir verslumą.

I-STEP projekte mokiniai įkurs savo virtualų verslą, taip pat mokinsis kaip tarptautinis verslas veikia, tobulins užsienio kalbas, tobulins kultūrinius gebėjimus. I-Step programa pasiūlys kelius, kaip dirbti eksporto rinkoje patars kaip faktiškai įkurti tarptautinę įmonę su studentais iš kitos šalies. Mokytojams I-STEP projektas sukurs įrankius kurie jiems reikalingi dirbant su mokiniais. Projekte sukurta internetinė bendradarbiavimo platformą, kuri padės mokiniams ir mokytojams dirbti su kolegomis užsienyje.

Mokymo medžiaga sukurta patyrusių projekto partnerių kūrėjų: 2 profesinių rengimo centrų, 2 kolegijų, 2 verslo inkubatorių, marketingo ir mokymo eksperto.

Šiuo metu jau sukurti visi 4 projekto produktai, kurie patalpinti projekto interneto svetainėje http://www.i-step.eu:

  1. Vadovas mokytojams;
  2. Tarptautinio verslo mokymo programa mokiniams;
  3. Platforma ir bendruomenė https://i-step.community/;
  4. Kokybės ženklelis

Visi produktai buvo įvertinti išorės partnerių: verslo, švietimo organizacijų. Vertintojai atsakė į anketos klausimus, viso vertinime dalyvavo 30 vertintojų iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Lietuvos.

2018-01-28 – 2018-02-02 Birmingeme vyks I-Step projekto Mokymo savaitė (mokymosi veiklos). Į šį renginį suvažiuos mokiniai su lydinčiais asmenimis iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Lietuvos. Po 4 mokinius ir 1 mokytoją iš kiekvienos šalies. Mokiniai mokymosi veikloje mokinsis verslo, tarptautinio verslo, lankysis keliose įmonėse, Birmingemo Universitete.

Vėliau projekte vyks sukurtų produktų testavimo veiklos: vadovo mokytojams, mokymo programos mokiniams, platformos ir bendruomenės https://i-step.community/ kokybės ženklelio. Prašome Lietuvos profesinio mokymo centrus aktyviai dalyvauti platformos ir bendruomenės https://i-step.community/ veikloje.

Projektas baigsis galutine konferencija, kuri vyks šių metų gegužės mėnesį Kaune, kviečiame gausiai dalyvauti Lietuvos švietimo, verslo organizacijas.