2019-06-04

Tarptautiškumo plėtra – kokybiško ugdymo būtinybė

Tarptautiškumo plėtra – kokybiško ugdymo būtinybė pagrindinė nuotrauka

Dalyvių nuotrauka

2019 m. gegužės 22-24 d. Kauno technikos profesinio mokymo centro anglų kalbos mokytoja Jurgita Urbė dalyvavo „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo veiklos seminare „Impact of Erasmus+ on internatinalization of HEI and VET institutions. Promoting best practices in impact and dissemination“, skirtame profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų bei nacionalinių agentūrų atstovams.

Renginio metu jo dalyviai iš 17 šalių susitiko aptarti profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tarptautiškumo strategijas, plėtrą ir galimybes, poveikį besimokantiesiems, mokytojams, įstaigos administracijai ir vietos ar tarptautinei bendruomenei. Dalyviai pristatė jų atstovaujamų įstaigų pagrindinius tarptautiškumo strategijų prioritetus, nurodė, kokie sunkumai kyla, jas įgyvendinant, kodėl jos ypač svarbios bendrai įstaigos plėtrai, kokias galimybes suteikia besimokantiesiems ir darbuotojams.

Taip pat buvo daug diskutuojama apie profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tarptautiškumo poveikį akademiniam studijų ir praktikos veiklų pripažinimui. Buvo kalbama apie kylančius sunkumus pripažįstant studijų rezultatus užsienio įstaigose, tačiau taip pat pasiūlyti sprendimai tokioms problemoms. Daug dalyvavusių įstaigų naudojasi ECVET, kurį taikant rezultatų pripažinimas vyksta sklandžiai ir suteikia galimybes besimokantiesiems patvirtinti įgytas kompetencijas bei įgūdžius, kurie būtų pripažįstami bet kurioje ES šalyje.

Ugdymo įstaigų atstovai pasidalino ir gerąja patirtimi, kuomet keli dalyviai pristatė sėkmingai įvykdytus projektus, pateikė profesinio mokymo ir aukštojo mokslo bendradarbiavimo pavyzdžių „Erasmus+“ projektų pagalba.

Dalyvavusieji šioje tarptautinio bendradarbiavimo veikloje įsitraukė ir į praktinius užsiėmimus. Visi dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir turėjo parengti pristatymus šiomis temomis: tarptautiškumo strategijos, bendradarbiavimo tinklai, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo chartijos, rezultatų pripažinimas, projektų poveikis, vertinimas ir sklaida. Kiekviena grupė, pristatinėjusi skirtingas temas, pasidalino savo įstaigos patirtimi, pristatė problemas, su kuriomis susiduria toje srityje, ir pateikė pasiūlymus, kaip planuoja jas spręsti. Po pristatymų dalyviai pasinaudojo naujai užmegztais ryšiais su potencialiais partneriais ir aptarė planuojamus rengti „Erasmus+“ programos projektus, jų temas.

Ši tarptautinio bendradarbiavimo veikla ne tik suteikė galimybę užmegzti naujų partnerysčių, praplečiant jau turimą partnerių tinklą, bet ir suteikė daug naujų žinių, padėsiančių gerinti įstaigos tarptautiškumo plėtrą, leido pasidalinti savo gerąja patirtimi, palyginti save su kitomis profesinėmis užsienio įstaigomis, jų tarptautine veikla, taip pamatant savo stipriąsias bei silpnąsias puses.

Jurgita Urbė, anglų kalbos mokytoja

Kauno technikos profesinio mokymo centras