2019-06-26

Tarptautinis projektinis bendradarbiavimas – priemonė siekti ugdymo kokybės gerinimo

Tarptautinis projektinis bendradarbiavimas – priemonė siekti ugdymo kokybės gerinimo pagrindinė nuotrauka

2019 m. gegužės 13–17 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko paskutinysis 4-asis 2017–2019 m. įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Kūrimas, eksperimentavimas ir bendradarbiavimas –  dalijimasis patirtimi ir ankstyvojo ugdymo praktikos tobulinimas“ (Angl. “Creating, experimenting and cooperating – sharing experiences and improving practices in early childhood education“ (oficialus trumpinys „CEC-ECE“) mokymo(si) vizitas, kuriame dalyvavo 18 ikimokyklinio ugdymo pedagogių iš Portugalijos, Kroatijos, Graikijos, Bulgarijos ir Lenkijos.

Šio vizito metu prie projekto partnerių taip pat prisijungė 2 pedagogės iš Agrupamento Vertical de Escolas da Sé, Lamego, Portugalijos, kurios stebėjo mūsų ikimokyklinio ugdymo pedagogių užsiėmimus ir sėmėsi gerosios darbo patirties pagal jų mokykloje įgyvendinamą „Erasmus+“ kvalifikacijos kėlimo mobilumo projektą “Empowering towards the 21st Century Learning Environments“.

Vizitą ugdymo įstaigoje pradėjome trumpu muzikiniu vaikų pasveikinimu, po jo aprodėme viešnioms darželį, pristatėme Lietuvos švietimo sistemą ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo ypatumus ir patirtį bei atsakėme į kilusius klausimus. Po įžanginės dalies perėjome prie praktinių mokymo(si) ir gerosios darbo patirties keitimosi veiklų.

Projektas „CEC-ECE“ apėmė 4 modulius (vanduo, oras, žemė ir miškas), kurie buvo įgyvendinami ir ugdytiniams įtvirtinami per pasaulio pažinimo, dailės, muzikos, kūno kultūros ir teatro užsiėmimus. Žinodami, kad ugdytinių pažintinės veiklos poreikį ir kūrybiškumą geriausiai skatina patirtinis ugdymas, per užsiėmimus pasitelkdavome vaikams patrauklius ir paveikius ugdomuosius metodus, tokius kaip žaidybinė veikla, eksperimentavimas, tyrinėjimas, bandymai ir kt. Mokymo(si) ir darbo patirties stebėjimo „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje metu projekto partneriams pristatėme įvairias atviras veiklas, kurios vyko ir ugdymo įstaigoje, ir už jos ribų.  

Pirmiausia savo žinias apie vandenį, orą, žemę ir mišką vaidybine forma pristatė 4-ių projekte dalyvavusių grupių ugdytiniai. Muzikinis spektaklis „Vandens lašelio kelionė“ sužavėjo svečius spalvingais darželinukų apdarais, meniškomis dekoracijomis ir skambiomis vaikų atliekamomis dainomis bei eilėraščiais. Darželyje svečiai taip pat dalyvavo eksperimentų popietėje, stebėjo 2 muzikines veiklas pagal modulį „Miškas“, integruotą pasaulio pažinimo ir dailės veiklą „Vanduo – mūsų draugas“, 2 kūno kultūros veiklas pagal modulius „Oras“ ir „Miškas“ (integruota veikla su tėvais „Kačiukų“ gr.), integruotą pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo veiklą su šviesos stalais, grįstą Reggio Emilia metodu (jungtinė 4 projekte dalyvavusių grupių veikla).

Kartu su projekto dalyviais – „Meškučių“, „Kačiukų“, „Varliukų“ ir „Žiogelių“ grupių ugdytiniais, svečiai dalyvavo edukacinėse programose „Duonos kepimas“ Šiaulių Žaliūkių malūnininko sodyboje ir „Piemenėlių žaidimai“ Kelmės krašto muziejuje, vyko į susitikimą su girininku ir buvusiu eiguliu Aukštmiškyje bei pėstute keliavo prie Kražantės upės. Išvykos prie upės pagrindu buvo organizuota žinių įtvirtinimo bei patikrinimo veikla „Meškučių“ grupės ugdytiniams bei svečiams. Žiūrėdami vaizdo medžiagą, vaikai prisiminė, ką matė prie upės, o žinias pasitikrino per „Kahoot“ programėlę. Naudodami planšetes, vaikai turėjo pažymėti teisingą atsakymą pagal spalvą. Tokia pat užduotis buvo pateikta ir svečiams, tik anglų kalba. Kolegės iš užsienio taip pat išbandė „Interaktyvias grindis“ – šiuolaikinių vaikų poreikius atliepiančią ugdomąją priemonę, skirtą lavinti vaikų loginį mąstymą ir judesių koordinavimą.

Vizito Lietuvoje dalyvėms „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogės organizavo 2 praktines mokomąsias veiklas (angl. workshop), susijusias su projekto turiniu – „Smėlio dekoracija butelyje“ ir „Reggio Emilia metodo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdyme“.

Po mokymo(si) veiklų ugdymo įstaigoje viešnioms buvo organizuota turininga edukacinė-pažintinė programa. Jos dalyvavo edukacijoje „Trys Dievo dovanos ir kiti kvapai“ Tytuvėnų piligrimų centre, aplankė Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyno ansamblį, Šiluvą, Kryžių kalną, Kelmės krašto muziejų, lankėsi Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje.

Per vizitą svečiai pristatė savo ugdymo įstaigose įgyvendintas veiklas pagal paskutinįjį projekto modulį „Miškas“, aptarė, kas sekėsi sklandžiai, o kas pareikalavo didesnių pastangų. Vasario mėn. įvykusio mokymo(si) vizito Graikijoje metu projekto partneriai apsikeitė 6 pradėtais daryti (piešti, aplikuoti, kt. technikos) vaikų darbais, kuriuos turėjo užbaigti su savo ugdytiniais. Visus užbaigtus darbus svečiai atsivežė į Lietuvą ir  gegužės 13–17 d.  „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio sporto salėje buvo organizuota  42-jų meninių darbų paroda. Grožėjomis vaikų išmone, fantazija ir kūrybine raiška, džiaugėmės jų įdėtu darbu ir noru kurti ir bendradarbiauti.

Susitikimas Lietuvoje baigėsi organizuotų mokymo(si) veiklų aptarimu ir įvertinimu. Iš partnerių pasisakymų susidarėme įspūdį, jog mūsų darbo tempas kai kam yra sunkiai suvokiamas dėl kultūrinių ir gyvenimo būdo skirtumų. Sulaukėme komplimentų dėl planingų ugdomųjų veiklų kryptingumo, tikslingumo ir veiksmingumo, vaikų iniciatyvumo ir savarankiškumo užsiėmimų metu.  Kolegės iš užsienio stebėjosi priemonėmis, IKT, vidaus ir lauko sporto įrenginių turtingomis ugdymo įstaigos aplinkomis, auklėtojų kūrybiškumu bei paveikia pedagogių ir ugdytinių bei pedagogių ir tėvų tarpusavio sąveika.

Tikimės, kad pristatyta mūsų pedagogių praktinė patirtis ir edukacinių programų  metu įgytos žinios projekto partneriams bus naudingos ir taikomos darbe su ugdytiniais siekiant ikimokyklinio ugdymo kokybės ir įvairovės gerinimo.

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Kelmės „Kūlverstuko“ l. d. projektų vadovė