2018-06-22

Tarptautinis projektas – galimybė dalintis patirtimi ir praturtinti ugdymo turinį

Tarptautinis projektas – galimybė dalintis patirtimi ir praturtinti ugdymo turinį pagrindinė nuotrauka

2018 m. balandžio 23–27 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje lankėsi 2016–2019 m. įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „Mokymasis už klasės ribų“ (angl. “Learning beyond the classroom walls“) partneriai iš Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Tarptautinių mokymo ir mokymosi veiklų Lietuvoje tikslas – supažindinti kolegas iš kitų šalių, kokios efektyvios technologijos ir priemonės yra naudojamos ikimokyklinio ugdymo(si) procese, kaip į kasdienines veiklas integruotas projekto metodas padeda ugdytiniams praplėsti turimas žinias ir įgūdžius ir įgyti naujų, kaip plėtojamos vaikų kompetencijos tradicinėse ir netradicinėse ugdymo aplinkose.

Vilkėdami tautiniais rūbais, svečius pasitiko ir trumpą pasveikinimo programą pristatė lopšelio-darželio ugdytiniai. Tam, kad svečiai geriau suvoktų jiems organizuotų mokymo(si) veiklų kontekstą, projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė pristatė Lietuvos švietimo sistemą, o darželio direktorė Lilija Paradnikienė akcentavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatumus bei atsakė į svečių klausimus. Vyresn. auklėtoja Aušra Buivydaitė, panaudodama vaizdo medžiagą, pristatė darželio patirtį lauko pedagogikos idėjas ir sveikatinimą skatinančiuose projektuose. Pedagogai iš šalių-partnerių stebėjo ir patys aktyviai dalyvavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogų ir ugdytinių užsiėmimuose.

Priešmokyklinės „Boružiukų“ grupės ugdytiniai su savo pedagoge metodininke Silva Šliožiene parodė svečiams, kaip jie praktikoje pritaikė lauko žaidimus ir pratimus, pristatytus mokymo(si) vizito Tenerifėje metu. Pedagogė pademonstravo svečiams ir savo sukurtą metodinę priemonę iš antrinių žaliavų, kuri lavina vaikų dėmesio koncentraciją, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius. Svečių susižavėjimo šūksnių sulaukė ir „Madų šou“, kurio metu buvo pristatyti ugdytinių ir jų tėvelių sukurti rūbai, skrybėlės ir kiti įvairūs aksesuarai iš antrinių žaliavų.

Vyresn. auklėtojos Rasa Valčiukienė ir Milda Čekanauskienė su savo ugdytiniais rodė atviras veiklas „Miško draugai“ ir „Mano pirmieji daigeliai“, kurių metu integravo įvairius ugdymo(si) metodus ir priemones, skatinusius vaikus domėtis savaitės tema, lavinti savo mąstymą, atmintį, ugdytis suvokimą ir kalbą. Dvi ugdomosios veiklos su priešmokyklinukais buvo organizuotos ir už darželio ribų: „Boružiukų“ grupės ugdytiniai su pedagoge metodininke Silva Šliožiene vyko į ūkininkų Brazų ūkį, kur apžiūrėjo karvių fermą ir susipažino su ūkininko darbo ypatumais ir naudojama ūkyje technika, o „Žiogelių“ grupės vaikai su pedagoge metodininke Vida Razminaite vyko į girininko Stepono Jautakio sodybą, kur mokėsi atskirti įvairius medžius pagal jų kamienus, sėklas ir vaisius.

Abiejų vizitų metų vaikai turėjo galimybę realiai „prisiliesti“ prie gamtos – paglostyti karvutę, paduoti jai pašaro, iš arti pamatyti traktorių, pasodinti medelį, palyginti įvairių medžių kamienus, atskirti vaismedį nuo vaiskrūmio ir kt. Pasirinktos aplinkos natūraliai skatino vaikus aktyviai veikti: savarankiškai tyrinėti, bendradarbiauti tarpusavyje, eksperimentuoti, tikrinti iškeltas versijas ir atrasti atsakymus į kilusius klausimus. Priešmokyklinukai įsitikino, kad pieną tikrai duoda karvė, bei rado atsakymą, kaip nustatyti skirtingų medžių amžių.

Be to, kad ugdytiniai papildė savo žinių bagažą, jie, drauge su veiklose dalyvavusiais projekto partneriais, buvo pavaišinti naminiu pienu, sviestu, varškės sūriu, duona, grikių ir liepų medumi bei arbata iš įvairių augalų lapų. Daug svečių dėmesio ir pasigėrėjimo sulaukė vyresn. auklėtojos Nijolės Lembutienės vesta integruota atvira veikla su šviesos stalais pagal Reggio Emilia metodą. Veikla sujungė 7 grupių ugdytinius, kurie dirbo su savarankiškai pasirinktomis priemonėmis.

Po veiklos buvo organizuotas praktinis seminaras užsiėmimą stebėjusiems projekto dalyviams, kurio metu socialinė pedagogė Milda Alijošienė bei darželio auklėtojos paaiškino Reggio Emilia metodo principus ir įvardijo jo privalumus ugdyme. Svečiai, įtvirtindami gautas žinias, turėjo atlikti užduotis prie šviesos stalų.

Per stebėtų veiklų aptarimą projekto dalyviai dalinosi įžvalgomis apie parinktus ugdymo būdus, pasirinktas technologijas ir metodus bei jų tikslingumą ir veiksmingumą veiklų metu. Reziumuodami stebėtas veiklas, projekto partneriai padarė išvadas, kad ugdymo metodai (kaip mokoma?) yra ne mažiau reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys nei ugdymo turinys (ko mokoma(si)?), ir pasirinktam metodui nepasitvirtinus, reikia jį keisti kitu, labiau priimtinu vaikui, atitinkančiu jo amžių, gebėjimus ir poreikius, pridėti naujų elementų arba taikyti naujoje aplinkoje.

Siekdami, kad svečiai susidarytų platesnį vaizdą apie Lietuvos švietimo sistemą, lankėmės ir kitose mūsų rajono ugdymo įstaigose. Apžiūrėję edukacines ir poilsio aplinkas Tytuvėnų lopšelyje-darželyje, stebėjome priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės (priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresn. auklėtoja Rima Šivickienė) muzikinę veiklą-popietę „Paukšteliai parskrido“ Tytuvėnų regioniniame parke.

Kelmės specialiojoje mokykloje svečiams įspūdį padarė įprastu lavinimu ir ugdymu neapsiribojanti plati ir turininga įstaigos veikla. Turėjome galimybę stebėti muzikos terapijos užsiėmimą (mokytoja Vilija Mikalajūnė) bei apžiūrėti vektorinio tapybos būrelio mokinių darbus bei susitikti su šio būrelio nariais ir jų mokytoju vyresn. specialiuoju pedagogu Valdu Kančausku. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje svečiai ne tik apžiūrėjo pradinukų klases ir įvairių dalykų kabinetus, bet ir sprendė testą „Ką aš žinau apie Lietuvą?“  Plačią Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro veiklą pristatė ir į svečių klausimus atsakė anglų kalbos mokytoja Irma Ridikienė ir metodininkė Asta Trijonienė. Projekto dalyviai taip pat susitiko ir su centre veikiančio Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenės nariais. Projekto partnerius nustebino, jų nuomone,  aukštas teikiamų švietimo paslaugų lygis Lietuvoje, turtinga ugdymo įstaigų materialinė bazė bei estetiška ugdomoji aplinka.

Projekto dalyviai lankėsi ir Kelmės rajono savivaldybėje, kur svečius priėmė ir atminimo dovanėles įteikė administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas. Informaciją apie rajone veikiančias ugdymo įstaigas projekto dalyviams pateikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vijoleta Norkutė, o rajoną ir jo išskirtinumą pristatė Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis.

Projekto partneriams buvo pasiūlyta ir turininga edukacinė-pažintinė programa. Apžiūrėję dailininko Andriaus Seselsko darbų ir jo organizuoto piešinių konkurso „Pieštuko virtuozo beieškant" parodą Kelmės kultūros centro Juozo Liaudansko galerijoje, amatų centro patalpose svečiai mokėsi kurti lėles seniausiu ir lengviausiu – rišimo būdu iš audinių skiaučių su amatų studijos vadove Irena Arlauskiene.

Išgirdę dainuojant liaudiškas dainas, svečiai užsuko ir į Kelmės kultūros centro folkloro ansamblio „Judlė“ repeticiją (vadovė Angelė Jovaišaitė). Ansamblio nariai noriai padainavo atvykėliams keletą Kelmės rajono ir Žemaitijos regiono liaudies dainų. Po pažintinės ekskursijos po Tytuvėnų bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblį pedagogai dalyvavo edukacijoje „Trys Dievo dovanos ir kiti kvapai“ Tytuvėnų piligrimų centre. Vizito Lietuvoje metu projekto dalyviai taip pat lankėsi šokolado fabriko „Rūta“ muziejuje Šiauliuose bei edukacijoje „Šokolado dirbtuvės“, aplankė Kryžių kalną ir Šiluvą.

Susitikimas Kelmėje baigėsi būsimų darbų aptarimu ir susitarimu susitikti 2018 m. spalio mėnesį pas partnerius Belgijoje. Dalyviams įteikti „Europass“ mobilumo dokumentai, liudijantys Lietuvoje įgytas žinias ir gebėjimus. Tikimės, kad užsiėmimų „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje metu pristatytą mūsų pedagogių praktinę patirtį ir edukacinių programų  metu įgytas žinias partneriai pritaikys savo darbe su ugdytiniais.

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė