2018-06-22

Tarptautinis „Erasmus+“ projekto „Inclusion on the way to Europe“ susitikimas Kaune

Tarptautinis „Erasmus+“ projekto „Inclusion on the way to Europe“ susitikimas Kaune pagrindinė nuotrauka

2018 m. gegužės 15–18 d. d. Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko baigiamasis  „Erasmus+“ strateginių mokyklų partnerysčių programos daugiašalio projekto „Inclusion on the way to Europe“ partnerių susitikimas. Jo metu gimnaziją aplankė projekte dalyvaujančių šalių koordinatoriai iš Švedijos, Turkijos ir Rumunijos. Susitikimo pagrindinis tikslas buvo pristatyti projekto rezultatus, aptarti nuveiktas veiklas bei pasidalinti gerąja patirtimi – išmoktomis pamokomis akcentuojant projekto sėkmes. Tai jau antrasis šio projekto partnerių apsilankymas gimnazijoje. Prieš dvejus metus, projekto pradžioje visi koordinatoriai Kaune buvo susirinkę aptarti ir suplanuoti projekto veiklų ir jų įgyvendinimo.

Projekto tikslas – stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, leisti kiekvienam vaikui pajusti asmeninę pažangą bei sėkmę, pasitelkiant į pagalbą informacines technologijas, menus bei novatoriškus mokymosi metodus. Pagrindinis dėmesys skiriamas STEAM grupės mokomiesiems dalykams – tiksliesiems mokslas, informacinėms technologijoms, menams ir gamtos mokslams.  Per dvejus projekto eigos metus bendradarbiaujant su mokytojais iš Švedijos, Turkijos ir Rumunijos sukurti ir įgyvendinti trys trumpalaikiai mokomųjų veiklų vizitai, kuriuose sudalyvavo 14 gimnazistų ir 6 juos lydintys mokytojai.

Projekte dalyvaujančios mokyklos pasirinko savo kasdieninėje mokymo(si) praktikoje įgyvendinti šiuos aktyvaus mokymo metodų pavyzdžius: Švedijos Eskilstunos mokykla – mokymąsi iš bendraamžių, Rumunijos Romano technologijų mokykla – komandinį mokymąsi, Turkijos Samsuno socialinių mokslų licėjus – projektinį mokymąsi ir skirtingų mokymosi stilių tenkinimą pamokose, Kauno „Vyturio“ gimnazija – mokymąsi bendradarbiaujant. Mainų vizitų metu visos mokyklos pristatė šių skirtingų strategijų įgyvendinimą, o grįžę iš mainų programos mokytojai pritaikė gerąją praktiką savo mokyklose.

Bendradarbiavimas šiame projekte atvėrė galimybes gimnazijos ugdomųjų formų, metodų įvairovei. Gimnazijoje vedamos CLIL (integruotos dalyko ir užsienio kalbos pamokos), pasitelkus Švedijos mokytojų praktiką padaugėjo pamokų, vedamų netradicinėse aplinkose, vis daugiau įvairių dalykų mokytojų jungiasi į „eTwininng“ tarptautinio bendradarbiavimo platformą.

Tarptautinio vizito gimnazijoje metu mokytojai iš Turkijos ir Švedijos vedė integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką I gimnazinės klasės mokiniams. Jos metu atliko istorinių šaltinių analizę ir ieškojo bendrų istorinių sąsajų tarp Lietuvos, Švedijos ir Turkijos. Antrą vizito dieną projekto svečiai, lydimi mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų, išvyko aplankyti Lietuvos pajūrio, kur dalyvavo komandinio mokymosi edukacijoje Gintaro muziejuje.

Dalyvavimas dvejų metų projekto veiklose mokytojams ir mokiniams  buvo galimybė pažinti kitas kultūras ir praplėsti savo akiratį. Bendradarbiavimas su įvairių Europos šalių kolegomis leido sužinoti, su kokiomis ugdymo problemomis jie susiduria, atrasti daug bendrų dalykų. Džiaugiamės galėję pasidalinti patirtimi, kaip kurti mokyklą, kurioje į ugdymą galėtume įtraukti kuo daugiau skirtingų gebėjimų mokinių. Visos projekto veiklos finansuojamos programos „Erasmus+“ lėšomis.

Projekto koordinatorė
Anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė