2017-07-13

Tarptautinė konferencija ,,Inovatyvus ir atviras mokymas“

Tarptautinė konferencija ,,Inovatyvus ir atviras mokymas“ pagrindinė nuotrauka

Šių metų balandžio 11 dieną Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje vyko tarptautinė konferencija ,,Inovatyvus ir atviras mokymas“. Ši konferencija – viena iš apibendrinamųjų „Erasmus+“ mobilumo projekto „Inovatyvus ir atviras mokymas – sparnai mokinio sėkmei“ veiklų, kurioje dalintasi dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, informacinių technologijų panaudojimo galimybių inovatyviam mokymui patirtimi, CLIL ir kitų aktyviųjų ugdymo metodų taikymo sėkmės istorijomis.

Konferencija prasidėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Dragašienė ir mokyklos direktorės Dianos Čedavičienės pasveikinimais, po kurių buvo skaitomi plenariniai pranešimai.

Pirmuoju pranešimu ,,Kodėl be atvirumo nėra mokymosi“ visų dėmesį prikaustė konsultantas švietimo klausimais, dr. Aurimas M. Juozaitis. Lektorius kalbėjo apie atvirą mokymąsi, akcentuodamas atsakingą atvirumą, pasakodamas apie atvirumo ir uždarumo skirtumus, daug dėmesio skyrė žodžių reikšmėms, pagrindiniams gyvenimo ir mokymosi klausimams: kas, kaip, kodėl.

Kristine Bardule, Liepojos Liepaja Centre pradinės mokyklos direktorė, vaizdžiai pristatė ,,Atvirkštinės klasės“ metodą. Šio meto taikymo esmė – klasės užduotys pagal mokytojo parengtas užduotis atliekamos namuose, o namų darbų užduotys analizuojamos klasėje. Žinoma, kad šį metodą galėtume taikyti, būtina naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Metodais, kuriuos  taiko anglų kalbos pamokose, entuziastingai pasidalino anglų kalbos mokytoja ekspertė, ,,Oxford University Press“ leidyklos atstovė Baltijos šalims Miglė Ogorodnikovienė.

Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas kalbėjo apie ,,Erasmus+“ pliusus ir kvietė aktyviai dalyvauti projektuose. Po pietų pertraukos, kurios metu taip pat vyko ir leidyklų ,,Oxford University Press“ bei ,,Šviesa“ knygų mugė, darbas buvo organizuojamas trijose grupėse.

Į pirmą grupę rinkosi besidomintys informacinių technologijų panaudojimo galimybėmis inovatyviam mokymui. Čia buvo kalbama apie informacinių technologijų projektus, inovatyvų mokymąsi pradinėse klasėse, interaktyvių užduočių kūrimą, naudojant žiniatinklio Web 2.0 įrankį www.LearningApss.org, inovatyvų mokymąsi su Mozabook, Smart Notebook 11 panaudojimo galimybes ir kt.

Antroje grupėje buvo dalijamasi gerąja patirtimi apie mokyklų bendruomenių dalyvavimą tarptautiniuose projektuose: atvirumą ir ugdymosi kokybę. Šioje grupėje pranešimu ,,Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija išskleidė sparnus mokyklos sėkmei“  pristatytas ir mūsų mokyklos ,,Erasmus+“ projektas.

Trečia darbo grupė buvo skirta CLIL (mokomojo dalyko turinio ir užsienio kalbos integruoto mokymo) ir kitų aktyviųjų ugdymo metodų taikymo sėkmės istorijoms. Pristatyti žaidybiniai, Reggio emilia metodai, kalbėta apie pamokas kitaip, motyvacijos skatinimą naudojant inovatyvius ir atvirus metodus, ,,Aktyvią klasę“ – sprendimą geresniam mokymuisi, praktinę tiriamąja veiklą anglų kalbos pamokose.

Konferencijai baigiantis visi dalyviai buvo sukviesti į salę, kur vyko apibendrinimas, norintys pasidalijo savo gerąja patirtimi. Mokyklos mokiniai svečius fotografavo, filmavo ir ėmė interviu.

Dr. Aurimas M. Juozaitis ne veltui savo pranešime akcentavo žodį ,,mokymasis“. Tai daugiau nei mokymas, tai kartu ir dalinimasis, plėtojimas, pritaikymas. Ši konferencija – vienas iš atviro ir inovatyvaus mokymosi pavyzdžių. Joje atvirai dalintasi. Tikimės, kad tuo, kas pasidalinta, bus ir pritaikyta.                                            

Projekto koordinatorė Inga Šimonytė