2019-12-19

Stebėti, atrasti, panaudoti

Stebėti, atrasti, panaudoti pagrindinė nuotrauka

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje toliau vykdomas programos „Erasmus+“ mobilumo projektas „Tobulėjantys mokytojai – geresnė mokykla“. 2019 m. spalio–lapkričio mėnesiais gimnazijos mokytojai vyko į darbo stebėjimo vizitus užsienio mokyklose. Buvo stebimas ugdymo procesas, mokinių vertinimas ir įsivertinimas, inovatyvių metodikų bei modernių technologijų panaudojimas pamokose bei mokyklos erdvių panaudojimas ugdymui. Mokytojai dalijasi sukaupta patirtimi, pastebėjimais bei įspūdžiais.

Darbo stebėjimo vizitas Spišska Nova Ves gimnazijoje, Slovakijoje

Inga Vagonė (dailės mokytoja) ir Jūratė Matiukaitė (informacinių technologijų mokytoja): „Prisiminimai iš darbo stebėjimo vizito yra patys šilčiausi – mus priėmę mokytojai labai rūpinosi ir kruopščiai suplanavo vizitą. Slovakijos Spišska Nova Ves gimnazijoje nėra srautinio mokymo, lygių ar pasirenkamų dalykų. Dirbama dažniausiai klasikiniais metodais – mokytojo aiškinimas, darbas su vadovėliu. Retai naudojama multimedija, o apie mobiliųjų programėlių naudojimą nėra net kalbos, nes telefonų naudojimas mokykloje apskritai uždraustas.

Didžiausią įspūdį stebėtose pamokose paliko tvarka, drausmė ir pagarba mokytojui. Klasės nedidelės, didžiausias klasė – 13 mokinių. Po pokalbio su mokytojais išaiškėjo, kad jie jau daugybę metų dirba nieko nekeisdami. Tačiau džiaugiasi savo pasiektais rezultatais ir švietimo lygiu. O Lietuvoje diegiame naujoves, naudojame įtraukiuosius metodus, bet dažnai atrodo, kad mokome / mokomės egzaminui – vaikomės „skaičių“ ir neretai prarandame ryšį su žmonėmis. Tačiau džiugu pastebėti, kad pas mus jau pamažu mokymosi rezultatai rūpi ne tik mokyklos administracijai ar mokytojui, o pačiam mokiniui. Į ugdymą įdiegę individualų mokymosi planą, įsivertinimo metodiką, jau sulaukiame rezultatų – mokiniai patys planuojasi savo mokymąsi, analizuoja rezultatus, prisiima atsakomybę.

Dalyvavimas tokiuose vizituose užsienio mokyklose praplečia asmenines komforto zonos ribas – per trumpą laiką turi prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos, dienotvarkės, rasti kontaktą su naujais žmonėmis, bendrauti užsienio kalba. Bendravimo nuoširdumas, draugiškumas, pagalba – tai patys nuostabiausi dalykai! Tai puiki proga geriau pažinti save ir tobulėti.“

Darbo stebėjimo vizitas Dr. Emila Holuba gimnazijoje Holicėje, Čekijos Respublikoje

Valerija Misiūnienė (rusų kalbos mokytoja) ir Rasa Pranckūnienė (fizikos mokytoja):

„Vizito metu artimiau susipažinome su ugdymo procesu. Sužavėjo kalbų, chemijos, fizikos laboratorijos, funkcionali lauko klasė, amfitetrinė aktų salė. Mokomosios programos yra siauresnės nei Lietuvoje, daugiau dėmesio skiriama įgūdžių tobulinimui. Labai patiko pasitikėjimas mokytojais, jų kompetencija. Mokytojai neturi dalykinių kategorijų. Taip pat patiko žemėlapių panaudojimas užsienio kalbų pamokose, žaidimai temos kartojimui bei įtvirtinimui. Pamokų metu mokiniai daug rašo ant lentos, taiso vieni kitų klaidas. Iš stebėtų pamokų atsivežta idėja darbui su žodynu ir ši sritis bus tobulinama darbe.

Išvykus iš savo šalies supranti, kad reikalingas užsienio kalbų mokėjimas. Buvo smagu, kad daugelyje vietų galėjome susišnekėti rusiškai, supratome čekiškai, tačiau supratome ir tai, kad anglų kalbos žinių dar labai trūksta. Atsirado stimulas toliau mokytis anglų kalbos. Darbo stebėjimas kitos šalies mokykloje leidžia įsivertinti savo darbą.“

Darbo stebėjimo vizitas Antonio Damasio vidurinėje mokykloje Lisabonoje, Portugalijoje

Diana Guzienė (gimnazijos direktorė) ir Irena Laužadienė (anglų kalbos mokytoja):

„Mokykloje daugiausiai laiko skyrėme socialinių mokslų ir užsienio kalbų pamokų stebėjimui, bendravimui su šių dalykų mokytojais bei mokyklos administracija. Apžiūrėjome mokyklos sporto kompleksą ir gamtos mokslų laboratorijas, domėjomės Portugalijos švietimo sistema bei vadybos ypatumais. Todėl pagrindinės idėjos, gimusios po vizito: metodinės priemonės, skatinančios mokinių kritinį mąstymą sukūrimas, ugdymo proceso organizavimo tobulinimas.

Portugalijos mokyklos klasėse vyrauja minimalizmas, bendros erdvės yra tvarkingos, bet neperkrautos. Ugdymo turinys yra siauresnis, programų įsisavinimui skiriama daugiau laiko. Nors mokiniai ir nėra išskirstomi pagal gebėjimus, pasirinkta ugdymo programa apibrėžia jų mokymosi lygį. Teko stebėti profesinio profilio klases, kurių kalbos mokėjimas yra gana žemas, kai tuo tarpu humanitarinio profilio klasėse mokiniai demonstravo labai aukštus gebėjimus. Visos pamokos yra dubliuotos. Pamokoje pateikiama struktūruota ir tik pati svarbiausia apibendrinta informacija, kurios supratimą sustiprina daug kūrybiškai pateiktų vizualizacijų, nevengiama diskusijų. Visose klasėse labai daug mokinių, todėl individualaus priėjimo prie kiekvieno mokinio mažai. Mokymuisi naudojami portugalų autorių parengti vadovėliai.

Darbo stebėjimo vizitai, mokymai užsienyje – tai puiki galimybė tobulinti anglų kalbą. Noras sužinoti ir tobulėti profesinėje srityje naudojant kitų šalių patirtį, motyvuoja mokytis ir tobulinti bendravimo užsienio kalba kompetencijas.“

Darbo stebėjimo vizitas Arukulos pagrindinėje mokykloje, Estijoje

Margarita Zadorožnienė (geografijos mokytoja) ir Daiva Macijauskienė (anglų kalbos mokytoja):

„Arukulos pagrindinėje mokykloje, kaip ir visos šalies švietimo sistemoje, vyrauja ramybė, susikaupimas, glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokytojų–mokinių, mokytojų–mokytojų, mokytojų–administracijos.

Vertinime ir įsivertinime mokytojai dažnai naudojo „Kahoot“ ir kitas panašias programėles. Vertinama pažymiais už kontrolinius, savarankiškus darbus, projektinę veiklą. Metų pabaigoje vyksta pokalbis tarp klasės vadovo, mokinio ir jo tėvų. Šioje mokykloje akivaizdūs susitarimai, kurių yra laikomasi. Mokymosi aplinkos šiuolaikiškos. Mokymo procese gana didelis vaidmuo tenka mokytojui, mokomasi ne „platyn“ o „gilyn“, neskubama, plačiai naudojamos moderniosios technologijos ir vaizdinė medžiaga per įvairių dalykų pamokas, nesijaudinama, jei per pamoką nesuspėjama atlikti visų suplanuotų darbų.

Arukulos mokyklos anglų kalbos mokytojai, prieš panaudojant kokią nors IT programėlę, dalyvauja seminare, kur Suomijos lektoriai juos apmoko dirbti su programa. Kaip pavyzdį galima paminėti programą „seppo.io“, kurią mokytojai sėkmingai taiko savo darbe. Pamokose taip pat galima naudoti tokias programėles, kaip „Random Team Generator“ (suskirstymas komandomis atsitiktine tvarka), „Padlet.com“ (darbui grupėse), balso įrašymas į planšetę/telefoną (skaitymo įgūdžių tobulinimui), „Google account“ panaudojimas testų sudarymui. Dar viena siekiamybė – tvarka, drausmė, klasės valdymas, mokinių rodoma pagarba ir aktyvus dalyvavimas pamokoje.“

Skirtingos mokyklos – skirtingos patirtys, bet visos projekto dalyvės darbo stebėjimo vizitus vertina kaip teigiamą patirtį. Vienas tai skatina pasitempti, kitas – pasidžiaugti, kad dirba puikiai, dar kitas motyvuoja mokytis kalbų. Mokytojos pamažu išbando sukauptas patirtis ir idėjas, o pačios sėkmingiausios bus sudėtos į projekto skaitmeninį metodinį leidinį.

Medžiagą parengė projekto koordinatorė I. Laužadienė