2017-10-30

Senjorų iššūkis: būti reikalingiems technologijų amžiuje

Senjorų iššūkis: būti reikalingiems technologijų amžiuje pagrindinė nuotrauka

Visą gyvenimą skubame, bėgame į darbą, po darbo į parduotuves, namus, renginius.... Bet ateina amžiaus tarpsnis, kuomet nereikia skubėti, laikas tarsi sustoja, o darbai, kurie visada palaukdavo namuose, iš visų pusių užgriūva vienu metu taip staiga, kad net nežinai, nuo kurio pradėti pirmiausia – kepti žuvį, skalbti, pjaustyti mišrainę, ar žiūrėti televizorių. O kur dar susitikimai su kaimynėmis, draugėmis, anūkų lankymas?  Skaitytojas jau suprato, kad kalbama apie pensinio amžiaus žmogų. Reikia laiko apsiprasti, kad esi pensininkas. Tai, kad nebereikia kasdien eiti į darbą, yra didelė permaina. Tačiau tai ir naujas gyvenimo etapas kurti planus, atrasti naujų puikių dalykų, atsidėti savo pomėgiams ir interesams. Noriu papasakoti keletą istorijų, kurios atskleis, kaip gali pasikeisti gyvenimas, kai nebereikia eiti į darbą, kai ateina pensinis amžius, gražiai įvardytas senjorų amžiumi.

Genovaitė (65 m.), buvusi aktyvi darbuotoja, nenurimo ir, išėjusi į pensiją, nusipirko kompiuterį, pradėjo mokytis naudotis. Ji išmoko ne tik sumokėti mokesčius internetu, susirasti reikiamą informaciją, bet ir pradėjo mokytis anglų kalbos nuotoliniu būdu. Po kurio laiko virtualioje erdvėje sutiko panašių pomėgių turintį vyrą Juozą (73 m), su kuriuo susitiko realiame gyvenime, kartu aplankė Ameriką ir vėliau sukūrė šeimą. Dabar dalinasi kasdieniniais rūpesčiais ir džiaugsmais. Šiuo gyvenimo laikotarpiu nėra laiko liūdėti. Svarbu rasti laisvalaikio užsiėmimą, kuris teiktų malonumą.

Geriausias vaistas nuo ankstyvos senatvės – domėjimasis naujais dalykais. Taip tampama įdomesniu sau ir kitiems. Stasys (77 m.) atėjo į Trečio amžiaus universiteto folkloro ansamblį ,,ieškoti mūzos“, kaip jis pats sakė. Čia jis ne tik dainavo, šoko, grojo, bet greitai sutiko bendramintę Laimą (73 m), kuri įkvėpė Stasį parašyti poezijos knygą, nutapyti paveikslą, kartu pradėjo vaidinti miesto mėgėjų liaudies teatre. Laima yra sveikuolių klubo narė ir šaltuoju metų laiku maudosi ežere arba jūroje, rašo prisiminimus apie šeimos narius, skatina visus mylėti savo kraštą ir yra tikras pozityvios asmenybės pavyzdys. Kiekvienas žmogaus gyvenimo tarpsnis – savaip žavus, suteikiantis spalvų, patirčių atradimų. Svarbiausia senjorų amžiaus ir jo atnešamų pokyčių nebijoti ir priimti juos išmintingai.

Europos suaugusiųjų švietimo asociacija 2017 m. paskelbė Europos suaugusiųjų mokymosi metais. Vienas iš svarbiausių suaugusiųjų švietimo tikslų – skatinti bendrųjų gebėjimų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. Šiandien prie nuolat kintančių aplinkos sąlygų ypač sunku prisitaikyti vyresniojo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Jų poreikiai dažniausiai susiję su skaitmeninio raštingumo, bendravimo užsienio kalba, iniciatyvumo, socialinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymu.

Senjora Zita (72 m.) išmoko fotografuoti ir filmuoti išmaniuoju telefonu, sukūrė savo facebook‘o profilį ir dabar fotografuoja savo sodo gėles, anūkus, aplankytas gražias vietoves, šeimos šventes, taip ne tik dalinasi savo gyvenimo džiaugsmais socialinėse medijose, bet ir sutinka čia jaunystės laikų draugus, buvusius bendradarbius. Bendravimas, susitikimas su bendraminčiais, suteikia daug džiaugsmo, o geros emocijos stiprina imunitetą, širdį, padeda šviesesnėmis spalvomis pamatyti pasaulį, gerina savijautą ir sveikatą. Žmonės, kurie buvo aktyvūs savo darbingu gyvenimo laikotarpiu, išėję į pensiją dažniausiai tokie ir išlieka, lengvai prisitaiko prie naujų pokyčių. Tačiau yra žmonių, kurie jaučiasi liūdni, apatiški, neturi kam paskambinti, su kuo susitikti. Jiems reikalinga artimųjų, šeimos, draugų pagalba, kurie paskatintų apsilankyti kultūriniuose renginiuose, bibliotekose, parapijų namuose, kultūros centruose ir čia sutiktų bendraminčių.

Jau 17 kartą kiekvieną rudenį Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos centras kviečia į suaugusiųjų mokymosi savaitę, forumus kur suartėja žmonės, kurie mokosi, moko ir kitus kviečia mokytis. Pagrindinė suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja – kaip surasti mokymosi džiaugsmą ir žavesį bei suteikti mokymuisi spalvų, kokį poveikį mokymasis turi bet kuriai asmeninio ir viešojo gyvenimo sričiai, kokius iššūkius mokymasis padeda įveikti. Šiame renginyje įvairios švietimo institucijos, organizacijos pristato įvairias veiklas, kviečia išbandyti mokymus, teikia informaciją. Senjorai gali pagilinti žinias apie sveiką gyvenimą, pažinti iš naujo save, savo šeimą, supančią aplinką, savo regioną, šalį. Naujos pažangios technologijos kasdien vis labiau skverbiasi į mūsų gyvenimą. Tikras iššūkis senjorams mokytis užsienio kalbos ir įgyti IT įgūdžių. Todėl svarbu paskatinti vyresnio amžiaus gyventojus, niekada nesinaudojusius internetu, susipažinti su skaitmeninėmis technologijomis, jų galimybėmis, išmokti valdyti, suprasti kaip jos sukurtos, kokią įtaką turi aplinkai ir visuomenei. Užsienio kalbos mokėjimas skatins bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis, įsitraukti į projektines veiklas, patirti naujų įspūdžių.

Senjorė Dalia (73 m.) lanko Trečio amžiaus universiteto paskaitas, mokėsi pagal suaugusiųjų muzikos mėgėjų programą muzikos mokykloje, dabar groja tradicinėmis kanklėmis. Šiuo metu koncertuoja poezijos vakaruose, parodų atidarymuose, dalyvauja senjorų folkloro ansamblio veikloje. Dalia bendrauja anglų kalba su užsieniečiais, folkloro festivalių svečiais, projektų parneriais ir jaučiasi laiminga, nes visur reikalinga ir, būdama pensinio amžiaus turi planuoti laiką, kad galėtų visur suspėti.

 Ar gali muzika padėti senjorams lavinti užsienio kalbos, IT įgūdžius? Į šiuos klausimus atsakymų ieškojo Alytaus muzikos mokyklos projekto ,,Technologinis kalbinis ir lingvistinis raštingumas per muziką“ (Nr. 2015-1-LT01-KA204-013448) kūrėjai. Projekto tema – inovatyvių metodų taikymas suaugusiųjų švietime, tikslas – praturtinti suaugusių švietėjų institucijas kūrybiškais ir inovatyviais metodais, suteikiančiais suaugusiems kultūrinį sąmoningumą. Kadangi Europos Sąjungos strateginiame dokumente ,,Europa 2020“ akcentuojama suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas, tokių kaip skaitmeninis arba technologinis raštingumas, kalbų mokėjimas, projekto kūrėjai su Kipro, Graikijos, Čekijos partneriais iš  sukūrė inovatyvų metodą ,,TELL“, kurio dėka ir muzikos pagalba suaugusieji žaismingomis priemonėmis įtraukiami į suaugusiųjų švietimą. Metodas TELL inovatyvus tuo, kad jis yra  tarpdisciplininis, įtraukiantis IT, kalbos, muzikos dalykus, pritaikytas įvairias negalias turintiems suaugusiems (Čekijoje –kurtiesiems, Graikijoje – sutrikusio intelekto), padedantis pagerinti senjorų gyvenimo kokybę nes senjorai mokosi naudotis planšetiniais kompiuteriais, sustiprina užsienio kalbos žinias, mokosi reguliuoti emocijas, praplečia suaugusiųjų švietėjų ir muzikos mokytojų IT ir kalbų mokėjimo kompetencijas. Dalyvaujant meninėse veiklose, senjorams muzika suteikia energijos, veržlumo, pažadina svajones. Paveikslėlių, spalvų, garsų, vizualinių metodų pagalba, senjorai mokosi ištarti savo patirtas emocijas anglų kalba. Dalyviai dainuoja liaudies dainas, improvizuoja kanklėmis, būgneliu, dūdele, smuiku, kuria muzikinius pokalbius iš garsų porose, stengiasi įsikūnyti į pasirinktą instrumentą ir papasakoti savo istoriją. Viena moteris džiaugėsi, kad niekada gyvenime nepagalvojo, kad rankose laikys smuiką ir išmoks pagroti keletą garsų.. Senjorai ieškojo atsakymų į klausimus: kaip aš gyvenu? Koks mano charakteris? Koks mano gyvenimo greitis? Iš sukurtų ritminių melodijų, dalyviai pastebėjo, kad vieni gyvena aktyviai, sportuoja, dalyvauja renginiuose visą gyvenimą, kitų tempas sulėtėja išėjus į pensiją, susirgus, užklupus vienatvei. Meniniai pratimai padeda senjorams, neįgaliesiems pažinti save, reguliuoti emocijas, skatinti bendradarbiavimą, toleranciją, komunikabilumą socialinėje kultūrinėje erdvėje.

Projekto metu sukurti intelektiniai produktai: inovatyvi metodinė medžiaga, knyga vadovas ,,Technologinis, emocinis ir lingvistinis raštingumas per muziką kaip suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų tobulinimo prielaida“. Šis produktas skirtas muzikos mokytojams, suaugusiųjų švietėjams, kelti kvalifikaciją ir įgyti bendrųjų kompetencijų, interaktyvi mokymo priemonė filmuota medžiaga pagrįsta knygos medžiaga.

Nesvarbu kokiame amžiaus tarpsnyje žmonės gyvena, jie yra patys savo šviesių dienų kūrėjai. Juk gyvenimas tai kelionė, kur eidami visada rasime pamatyti ko akys neregėjo, išgirsti ko ausys negirdėjo ir pajausti ko širdis niekada nejautė.

Parengė mokytoja Audronė Venckūnienė