2018-01-11

Sėkminga ir ori imigrantų integracija

Sėkminga ir ori imigrantų integracija pagrindinė nuotrauka

ES šalyse imigrantų skaičius nuolat auga. Pastaraisiais metais dėl karinių konfliktų Vidurio Rytų šalyse imigrantų banga tapo milžiniška – vien tik per 2015 m. atvyko daugiau nei 300 tūkstančių žmonių (Gyventojų informacijos biuras, 2014; ABC News, 2015; Eurostat Statistics Explained, 2017).

Migracija tapo iššūkiu patiems imigrantams bei juos priimančioms šalims. Migrantų integracijos politikos indekso (Mipex, 2015) duomenimis matyti, kad pagal sąlygų sukūrimą migrantams įvairiose srityse, tarp jų ir švietimo, Lietuva užima 34 vietą iš 38. Kodėl taip yra? Kaip rodo ankstesni Lietuvoje atlikti tyrimai (Medbalt, 2015), imigracijos, migrantų integracijos ir suaugusiųjų švietimo politika Lietuvoje, suaugusiųjų migrantų švietimo problemos nėra atspindėtos pagrindiniuose politiniuose dokumentuose, nėra aiškių strategijų, o visapusiškos politikos šioms problemoms spręsti pradėtos įgyvendinti tik nuo 2014 m.

Plečiantis imigrantų geografijai, Europos Sąjunga rimtai reaguodama į šį iššūkį, skatina imigrantų integracijos priemones, tarp jų pabrėždama išskirtinį švietimo priemonių vaidmenį. Klaipėdos universitetas koordinuoja programos „Erasmus+“ projektą 2IMINED, kuriame dalyvauja partneriai iš Italijos, Rumunijos, Belgijos, Bulgarijos bei Latvijos universitetų ir nevyriausybinių organizacijų, turintys patirties imigrantų integracijos problemoms spręsti, atliekantys įvairius mokslinius tyrimus suaugusiųjų imigrantų švietimo srityje bei tiesiogiai teikiantys įvairias imigrantams reikalingas paslaugas (konsultacijas socialiniais, teisiniais, švietimo, sveikatos apsaugos ir kt. klausimais; valstybinės kalbos mokymus; socialinių ir kultūrinių renginių imigrantams organizavimas ir pan.) siekiant šios socialiai pažeidžiamos grupės kokybiškos integracijos į svečios šalies socialinį, kultūrinį, visuomeninį gyvenimą.

Dauguma imigrantams siūlomų priemonių yra nukreiptos į pavienių problemų sprendimą (pvz.: tik į konkrečios nacionalinės kalbos mokymą; tik į informaciją apie įsidarbinimą ir t.t.), todėl projekto komanda sukūrė e-platformą, kurioje interaktyviai pateikiama visapusiška informacijos apie priimančią šalį. Projekto e-platformoje imigrantai galės susipažinti kaip elgtis imigrantui ligoninėje, ką daryti susirgus imigrantų vaikams, kur galima mokytis nacionalinės kalbos nemokamai, ką daryti, jei nori pripažinti gimtojoje šalyje įgytą kvalifikaciją, kaip reikia elgtis su vaikais priimančioje šalyje ir t.t.

Atsižvelgiant į tai, kad šis mokymosi įrankis turi būti visapusiškas, laisvai prieinamas bei tinkamas naudoti visiems imigrantams (nepaisant jų turimo išsilavinimo, kvalifikacijos, amžiaus, lyties ir kt.), jį kuriant buvo laikomasi griežtų reikalavimų: visoms šalims partnerėms būtina pateikti medžiagą pagal konkrečias, imigrantams itin svarbias ir reikalingas temas, leidžiančias įgyti žinių ir supratimą apie priimančios šalies socialinį, kultūrinį, visuomeninį gyvenimą (pvz., pagrindinė informacija apie šalį; švietimas imigrantams; sveikatos apsauga; kultūra, šalies, į kurią atvyko kalbos mokymosi galimybės ir t.t.); medžiagą pateikti trumpais sakiniais, paprasta kalba; medžiagoje turi būti pateiktos nuorodos, kur papildomai galima ieškoti informacijos reikiamomis ir kt.

Šiuo metu visi projekto 2IMINED partneriai intensyviai ruošiasi 2018 m. sausio 28 - vasario 2 d. Rygoje vyksiantiems mokymams imigrantų švietėjams, kurių metu kiekviena šalis pristatys parengtą savo e-platformos dalį, t.y. tekstinę ir vaizdinę medžiagą, panaudotus metodus, priemones ir pan. Šių mokymų metu bus diskutuojama apie kiekvienos šalies medžiagos turinį bei jos pateikimą, siekiant išsiaiškinti visus trūkumus bei privalumus reikalingus rengiant galutinę kokybišką e-platformą imigrantams. Grįžę į savo šalį mokymuose dalyvavę imigrantų švietėjai išbandys šį mokymo įrankį dirbdami su imigrantais. Mokymai vyks „Shelter „Safe House“ centre, kurio darbuotojai (2IMINED projekto partneriai)jau yra įgyvendinę daugiau nei 10 projektų, skirtų palengvinti legalių imigrantų integracijai.

Tikimės, kad produktyvus bendradarbiavimas projekte galės prisidėti prie sėkmingos ir orios imigrantų integracijos.

Straipsnį parengė projekto koordinatorė Rasa Kulevičienė