2017-03-14

Mokytis programuoti nėra sudėtinga

Mokytis programuoti nėra sudėtinga pagrindinė nuotrauka

Šių dienų mūsų švietimo sistema nepajėgi žengti koja kojon su technologijomis ir „Z“ kartos poreikiais. Todėl švietimo organizacijose reikalingos inovacijos ir šiuolaikinis progresas. Analizuojant profesinio mokymo sektorių, kur jaunimas yra mažiau motyvuotas, pastebėta, kad kartais inovacijos tampa kritiškai svarbios, siekiant išlaikyti atitinkamų specialistų parengimą ir jų poreikių patenkinimą.

UAB „Baltic Orbis“ kartu su partneriais vykdo programos „Erasmus+“ KA2 strateginių partnerysčių projektą „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių lavinimas pasitelkus robotus (http://robotics2coding.eu/), kurio vienas iš pagrindinių tikslų įnešti į profesinio mokymo sektoriaus turinį metodinių inovacijų ir išmanių technologijų. Unikali mokymo metodika daugiau nei keturi metai sėkmingai naudojama neformaliame vaikų ugdyme. Atlikus keletą bandomųjų užsiėmimų su profesinio mokymo mokiniai buvo nuspręsta panaudoti gerąją patirtį ir  šiame sektoriuje.

„LEGO Education“ mokymo metodikos „5F“ ir „4C“ pagrindu sukurta 12 dienų profesinio mokymo mokytojų mokymo programa kaip taikyti inovatyvias metodikas dėstant programavimą pasitelkus robotus. Šios metodikos pagrindinis principas - žinių konstravimas pagal konstruktyvizmo ir konstrukcionizmo teorijas. Tai mokymasis, kai žinios nėra tikslas, o priemonė tikslui pasiekti. Klasikiniame mokyme besimokantysis mokosi teorijos, o konstrukcionizmo teorijoje besimokantysis kuria realaus pasaulio objektus, o žinios reikalingos, kad pasiektų numatytą tikslą. Mokymosi procese realaus pasaulio objektų kūrimas suteikia prasmę mokymuisi, nes besimokantysis ne tik išmoksta taikyti žinias, bet ir suvokia dėl ko reikia mokytis.

Visa metodika tai tik dalis inovacijų. Be išmanių technologijų šiuolaikinis jaunimas jau net neįsivaizduoja savo aplinkos. Todėl labai svarbu mokymosi procese naudoti atitinkamas mokymo priemones. Šiam tikslui naudojama šiuo metu labiausiai paplitusi robotikos mokymosi platforma „LEGO Midstorm EV3“. Per iššūkių sprendimus ir kūrybišką mokymąsi robotai tampa galingu įrankiu kuriant prototipus ir modeliuojant mechanizmus.

Pradėti mokytis programuoti nėra sudėtinga. Naudojama grafinė programavimo aplinka, kur nėra sintaksės. Egzistuoja tik grafiniai blokai su jau paruoštomis funkcijomis, todėl projekto mokymų metu pardedama nuo algoritmavimo pagrindų. Vėliau pereiname prie tekstinio programavimo, kuomet jau turimi algoritmavimo pagrindai. Tai sumažina suvokimo ir įsisavinimo barjerus iki šiol programavimu nesidomėjusiam ar silpniau besimokančiam jaunimui.

Įgyvendindami šį projektą ir kurdami intelektinius produktus supratome, jog kuriama metodika, inovatyvūs mokymo įrankiai gali būti naudojami mokant ne tik programavimo, bet ir kitų mokymo dalykų. Sukurti produktai leidžia mokiniams ir mokytojams žymiai efektyviau įsisavinti žinias, įgyti praktinių įgūdžių bei suprasti mokymo dalykus.