2019-06-03

Mokyklų direktoriai sėmėsi patirties Švedijoje

Mokyklų direktoriai sėmėsi patirties Švedijoje pagrindinė nuotrauka

Dalyvių nuotrauka

2019 m. gegužės 14-16 d. trys mokyklų vadovai iš Lietuvos (Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos direktorė Loreta Jurgutienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius Tomas Jankūnas ir Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžionienė) dalyvavo Stokholme vykusiame keturių dienų „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos pažintiniame vizite. Susirinko 34 mokyklų administracijų atstovai iš 14 Europos šalių: Lietuvos, Estijos, Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Ispanijos, Maltos, Vokietijos, Olandijos, Danijos, Čekijos, Slovakijos, Rumunijos, Vengrijos. Susitikimo tikslas buvo pasidalinti patirtimi apie skirtingų šalių švietimo sistemas, susipažinti su Švedijos mokyklų direktorių rengimo programa.

Uppsala universitete diskutavome apie lyderystę mokykloje, aptarėme kolegialaus mokytojų ryšio galimybes, teikiamą naudą, pliusus ir minusus, vadovo vaidmenį, patys dalyvavome komunikaciniuose žaidimuose. Švedijos Nacionalinėje švietimo agentūroje  mums buvo pristatyta nuo 2009 m. Švedijoje gyvuojanti mokyklos administracijos atstovų rengimo programa, kuri yra privaloma visiems mokyklų direktoriams, pradėjusiems darbą nuo 2009 m. Pasak šią programą baigusių, tai yra patys naudingiausi dveji metai, ruošiantis tapti mokyklos direktoriumi. Šiuo metu ši programa yra koreguojama, siekiant dar labiau sukonkretinti ir išskirti 9 mokyklos lyderio kompetencijas. Dirbdami grupėse  išskyrėme svarbiausias mokyklos lyderio kompetencijas. Diskusijos moderatorius Timmy Larsson juokavo, kad savo idėjomis būsime prisidėję prie Švedijos švietimo lyderių programos tobulinimo.

Taip pat aplankėme keturias Stokholmo mokyklas. Adolfo Fredrikso muzikinio profilio mokykloje diskutavome apie paieškas ir atradimus tvaraus ugdymo srityje. Mokykla veikia kasmet naudodama 5 žingsnių modelį, skirtą problemų sprendimui. „Identifikuojame, planuojame, veikiame, stebime savo veiksmų poveikį, reflektuojame,“ – pasakojo šios mokyklos direktorius. Mokytojai kasmet pasiskirsto grupėmis ir gilinasi į visos mokyklos pasirinktą temą, konsultuoja savo kolegas. Karlbergs pradinė mokykla išsiskyrė dėmesiu mokiniams, kurie turi specialiųjų poreikių bei aktyvaus gyvenimo įgūdžių ugdymu. Tylos ausinės, kilnojamos sienelės, leidžiančios izoliuoti save nuo kitų, suolas-dviratis ir kitos priemonės, naudojamos šioje mokykloje, pasak šios mokyklos direktorės,  labai efektyviai padeda mokiniams nurimti, labiau susikaupti. Viktor Rydberg vidurinė mokykla didžiuojasi IKT pritaikymu. Mokykla, įsikūrusi įspūdingame buvusiame medicinos seserų rengimo centre, išsiskiria savo netradicinėmis erdvėmis. Mokiniai mokosi kabinetuose ir koridoriuose vienu metu, akcentuojamas jų individualus mokymasis, mokytojas atlieka konsultanto vaidmenį. Huddinge profesinėse mokyklose stebino turtinga mokyklos bazė, rengiant tam tikros specialybės žmones (automechanikai, padavėjai, viešbučių administratoriai ir pan.). Čia didžiausias iššūkis yra sutelkti skirtingų kultūrų mokinius, siekiant suteikti jiems kokybišką išsilavinimą. Didelė problema  būna švedų kalbos nemokėjimas, todėl mokiniai šalia savo specialybės dalykų papildomai turi švedų kalbos kursus.

Susitikome su Švedijos mokinių tarybos atstovais, kurie kalbėjo apie demokratijos įtaką mokyklos veiklai, mokinių ir studentų atstovybių svarbą.

Vizito metu turėjome galimybę dalintis patirtimi, idėjomis, dalyvauti grupės diskusijose apie lyderystės ugdymą, iššūkius, su kuriais susiduria Europos mokyklų vadovai.

Vizito metu įgytas žinias, patirtį pritaikysime savo darbe. Pirmiausia, mokyklų vadovams, kaip mokymosi lyderiams, grįžus norisi dar kartą paanalizuoti, ką konkrečiai reikia keisti ar tobulinti, kad pasiektume numatytus rezultatus, pagerintume mokymosi procesą, užtikrintume švietimo kokybę. Tvariosios lyderystės principų taikymo pavyzdžiai padės  tobulinti mokyklos veiklą: įvairinti mokytojų dalijimosi patirtimi tarp kolegų būdus; keisti ugdymo proceso priežiūrą, skatinant prasmingą ir paveikų grįžtamąjį ryšį; pereinant iš mokymo paradigmos į mokymosi- naudoti mokymosi bendradarbiaujant struktūrinį metodą  pamokose. Manome, kad pagrindiniai dalykai, kurių reikia šiuolaikinei mokyklai, tai mokytojų- lyderių, inovatyvios ugdymosi aplinkos ir personalizuoto mokymo (pagal mokinių poreikius, galimybes, patirtį ir interesus).

Taip pat buvo puiki proga užmegzti naujus ryšius su Europos šalių mokyklomis, pasitarti dėl naujų bendrų projektų, paderinti temas, veiklas. Tikimės, kad tai bus naujų bendradarbiavimų pradžia.

Loreta Jurgutienė, Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos direktorė

 Simona Rudžionienė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui