2018-07-23

Mokomės ir tobulėjame, kad teiktume kokybiškesnį ir patrauklesnį ugdymą

Mokomės ir tobulėjame, kad teiktume kokybiškesnį ir patrauklesnį ugdymą pagrindinė nuotrauka

2018 m. birželio 2–6 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorė Lilija Paradnikienė, vyresnioji auklėtoja Milda Čekanauskienė ir projektų vadovė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė drauge su darželio ugdytinių išrinktu projekto talismanu Pelėdžiuku dalyvavo antrojoje 2017–2019 m. „Erasmus+“ projekto „Creating, experimenting and cooperating – sharing experiences and improving practices in early childhood education“ mokymo(si) veikloje. Ją  organizavo partneriai iš Kroatijos – Varaždino miesto lopšelis-darželis „Dječji svijet“ (liet. „Vaikų pasaulis“). Tai vienintelė privati ​​švietimo įstaiga šioje partnerystėje.

Vizito metu projekto partneriai domėjosi ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir kitų specialistų praktiniu darbu su vaikais Kroatijoje. Dalyviai turėjo unikalią galimybę stebėti, kaip organizuojamas ir vyksta ugdymo ir ugdymosi procesas priimančiojoje mokykloje ir kokia pedagogų ir vaikų sąveika. Partneriams pristatytos atviros ugdomosios veiklos vyko skirtingose aplinkose. Mokykloje visa aplinka ir edukacinės erdvės sukomponuotos taip, kad skatintų ugdytinių kūrybiškumą, ugdymą(si) ir mokymą(si) per asmeninius potyrius stebint, tyrinėjant, eksperimentuojant.

„Tokiu būdu vaikai patiria įvairių išgyvenimų, plėtoja pažintinę patirtį, taip pat lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą. Be to, lavinama akies–rankos koordinacija, išmokstama ilgiau išlaikyti dėmesį. Vaikai ugdosi sumanumą, lavina reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina kritinį mąstymą, išmoksta spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį“, – akcentuoja darželio direktorė Ljubimka Hajdin.

Mums pasirodė įdomu, kad iš pirmo žvilgsnio įprasta piešimo veikla – paukščių plunksnų piešimas – taip pat apėmė ir kitas veiklas. Vaikai turėjo naudoti savo penkis pojūčius, norėdami „pažinti“ plunksną, o galiausiai – nupiešti ne kaip plunksna atrodė, bet kaip kiekvienas ją suvokė. Kolegos iš Kroatijos paaiškino apie piešinių analizės principus, kurie padeda pedagogui geriau suprasti kiekvieno vaiko individualumą, jo poreikius ir vidinę būseną.

Lopšelyje-darželyje „Dječji svijet“ unikalu tai, kad vaikai į grupes neskirstomi. Patalpose sukurtos įvairios teminės erdvės su nurodytu galimų dalyvių skaičiumi, pavyzdžiui, džiunglės. Tuomet vaikai kiekvieną rytą patys renkasi užsiėmimus pagal savo poreikius ir pomėgius, o tai, projekto dalyvių pastebėjimu, skiriasi nuo įprastos ugdymo(si) ir mokymo(si) koncepcijos. Taip vienoje veikloje dalyvauja skirtingo amžiaus vaikai. Veikdami kartu, jie lavina darbo komandoje ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie yra būtini gerai vaiko savijautai tiek ugdymo įstaigoje, tiek kitoje socialinėje aplinkoje. Dviejose projektinėse veiklose taip pat dalyvavo ugdytinių tėvai ir tai parodė, kad sėkmingas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas gali pagerinti vaikų mokymosi motyvaciją ir pasiekimus.

Mokymos(si) veiklų metu projekto dalyviai ne tik stebėjo veiklas, bet ir patys aktyviai dirbo: užsirašinėjo pastebėjimus ar fotografavo situacijas, kurios pasirodė įdomios, painios ir keliančios abejones, o vėliau jas pristatė ir aptarė. Daug diskutuota apie darbo metodų panašumus ir skirtumus šalyse-partnerėse, naudojamas priemones, jų tikslingumą stebėtose veiklose, ikimokyklinio ugdymo pedagogo vaidmenį ugdymo procese.

Susitikę partneriai aptarė projekte dirbančių pedagogų apklausos apie projekto poveikį ugdytiniams ir ugdymo(osi) procesui rezultatus. Visi pristatė savo darželiuose įgyvendintas veiklas pagal antrą projekto modulį „Oras“, kurios yra patalpintos „eTwinning“ platformoje, ir suplanavo trečiąjį modulį „Žemė“. Be veiklų ugdymo įstaigoje projekto partnerius gražiai priėmė ir pasveikino Varaždino miesto savivaldybės mero pavaduotoja Sandra Malenica bei Varaždino apskrities valdytojo pavaduotojas, atsakingas už švietimą, Tomislav Paljak. Paskutinę vizito dieną „Dječji svijet“ darželio kolektyvas projekto dalyviams padovanojo nuostabią edukacinę-pažintinę popietę Trakošćan pilyje.

Per visą susitikimą partneriai įgijo daug naujų ir vertingų žinių. Jos leis kitokiu kampu pažvelgti į ugdymą ir į kiekvieną ugdytinį, daugiau dėmesio skirs ne žinių perteikimui ir vaiko pasiekimų vertinimui, bet jo pozityvios savimonės formavimui ir pasitikėjimo savimi ugdymui.

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė