2016-12-28

Mokinių verslumo ugdymas per Europos regionų strateginę partnerystę. Rokiškio r. mokytojų komandos patirtis Bulgarijos mokyklose

Mokinių verslumo ugdymas per Europos regionų strateginę partnerystę. Rokiškio r. mokytojų komandos patirtis Bulgarijos mokyklose pagrindinė nuotrauka

Rokiškio rajono ir Bulgarijos Provadijos savivaldybėse 2015–2017 m. vykdomas programos „Erasmus+“ finansuojamas strateginių partnerysčių projektas „Naujos verslumo ugdymo metodikos kūrimas per Europos regionų strateginę partnerystę“ (http://www.kamajaiprovadija.lt/). Projekto partneriai: Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija ir Rokiškio r. savivaldybės švietimo centras. Partneriai Bulgarijoje: Provadijos savivaldybė, Provadijos Ivan Vazov pagrindinė mokykla ir savivaldybės užimtumo centas „Aleko Konstantinov 1884“. Projekto tikslas – pasinaudojant abiejų regionų mokytojų patirtimi, išleisti metodiką lietuvių, bulgarų ir anglų kalbomis apie mokinių verslumo gebėjimų ugdymą regioninę atskirtį patiriančių mokyklų 5–11 klasių mokytojams, kuriame bus įdėti įvairių dalykų pamokų planai, pačių mokytojų parengta metodinė medžiaga, vertinimo įrankiai ir pan.. Esame įsitikinę, kad šiandien taip reikalinga verslumo kompetencija turėtų būti ugdoma mokyklose vėliausiai nuo 5 klasės ir integruojama į visų dalykų pamokas. Mokiniai privalo gebėti išmoktas žinias taikyti praktiškai, ieškoti kūrybiškų sprendimų, kaip žinias panaudoti savirealizacijai.

2016 m. spalio 10–14 d. vyko jau ketvirtasis projekto partnerių – mokytojų, verslumo metodikos kūrėjų  Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (Lietuva) ir Provadijos Ivan Vazov pagrindinės mokyklos (Bulgarija) – susitikimas Bulgarijoje. Lietuvos mokytojai buvo supažindinti su nuo 2016 m. į Bulgarijos mokyklų ugdymo turinį įtraukta verslumo  ugdymo programa, kuri  diegiama jau nuo pirmos klasės. Mokiniai įgyja žinių apie šeimos biudžetą, aptarnavimą, pajamas, lėšų valdymą šeimoje, pinigų apyvartą, bankus, paskolas ir kt.  Aukštesnėse klasėse ugdomas gilesnis  ekonomikos supratimas (prekyba, poreikiai, pelnas, deficitas, inovacijos, atsakomybė ir pan.).

Šia naujove Bulgarijos švietimas labiausiai skiriasi nuo Lietuvos švietimo – aukščiausiu valstybės lygmeniu priimti sprendimai, padėsiantys ugdyti gerokai savarankiškesnį, aktyvesnį jauną žmogų. Žinoma, kol kas mokytojams dirbti nelengva, kadangi nėra vadovėlių, daug ką tenka pakeisti, pritaikyti (pvz., simuliacinius žaidimus), vykti į tarptautinius mokymus, informacijos šaltinius atrasti patiems.

Tarptautinio vizito grupės nariai taip pat buvo įtraukti į panašius verslumo mokymus: dirbdami komandose turėjo sugalvoti idėją, sukurti savo produktą panaudodami  gautas medžiagas, dalyvauti aukcione, skaičiuoti sąnaudas, pajamas ir pelną ir t.t. Užsiėmimas buvo ne tik naudingas, bet ir įdomus. Dar vėliau visi (ir minėtos mokyklos 5 kl. mokiniai) klausėsi pranešimo apie vieną iš verslo rūšių – putpelių auginimą, o po to  vyko į jaunojo ūkininko fermą, kurioje auginami šie paukščiai. Ūkyje, įsikūrusiame kaimo vietovėje, vystomas verslas apibūdinamas kaip egzotinis, tačiau duodantis gana gerą pelną. Apsilankymas šioje paukščių fermoje leido ne tik  plačiau susipažinti su putpelių auginimo, veisimo sąlygomis,  putpelių kiaušinių naudingumu žmogaus sveikatai, bet ir įsitikinti tuo, kad verslumas  neatsiejamas nuo idėjos, gebėjimo įvertinti galimybes ir  priimti sprendimus, veikti ryžtingai ir atsakingai.  Dienos pabaigoje vyko susitikimas su Provadijos miesto meru. Susitikimo metu buvo  pasidalinta mintimis apie draugiškus abiejų šalių ryšius bei veiklas dalyvaujant tarptautiniuose švietimo projektuose (2011–2013 m. Rokiškio savivaldybės kartu su Provadijos savivaldybe įgyvendino Comenius Regio projektą „Learning is fun (examples)“/ „Mokytis yra smagu (pavyzdžiai)“, aut.past.)

2016 m. spalio 11 dieną Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokytojai ir Bulgarijos mokytojų komanda lankėsi  Varnos miesto  „G.S. Rakovskio “ verslo mokykloje. Šioje mokykloje 50 procentų mokytojų  dėsto verslumą, dirba  komandoje, todėl šios mokyklos pasiekimai  nacionaliniuose ir tarptautiniuose  projektuose ypatingai geri. Mokykloje veikia 12 mokomųjų verslo įmonių. Mokiniai dalyvauja tarptautinėse parodose, konkursuose, vasarą vyksta stovyklos, kuriose mokiniai pristato, analizuoja, modeliuoja savo idėjas. Laisvu laiku mokiniai lanko Ekonomikos universitetą, „Prekybos rūmus“, „Jaunųjų verslininkų klubą“, kuriuose kuria reklamas, imituoja verslą. Stebėjome mokytojos Kristinos Tudorovos pamoką 12 – oje klasėje „Verslumo veikla ir elgesys, būdingas verslumui.“  Mokiniai aiškinosi verslumo procesą, sudarė verslo planą, atliko įvairių užduočių, susijusių su verslu, diskutavo apie verslumo procesą, pastangas ir tikslą realizuojant savo svajones, inovacijas, finansavimą, resursus,  banko paskolas. Ši mokykla 2004 metais iškilmingai paminėjo 100 metų jubiliejų. Šiuo metu  mokykloje mokiniai mokosi šių specialybių:

  • Ekonomikos ir valdymo. Ši disciplina buvo  sukurta pagal Bulgarijos – Austrijos mokymo projektą. Mokiniai turi galimybę mokytis, organizuoti ir pristatyti savo darbus apie dabartinės įmonės pasiekimus, naudojant naujausias IT. Mokiniai įgyja žinių ir patirties dalyvaudami  įmonės veikloje. Įgytas žinias pritaiko formuojant buhalterinę apskaitą. Renka informaciją apie rinką, analizuoja finansinę įmonės padėtį,  mokosi efektyviai panaudoti  IT programas
  • Ekonominės informacijos.  Ugdo  kompetencijas naudojant IT. Analizuoja  ir sudaro verslo informacines sistemas, administruoja  įvairių kompiuterinių duomenų bazes.
  • Verslo administravimo.  Šių užsiėmimų metu mokiniai formuoja žinias ir įgūdžius modeliuojant verslo galimybes, bendravimą. Šie įgūdžiai leidžia suprasti apie verslo galimybes, situaciją šalyje. Modeliuodami verslo situacijas šalyje ir rinkdamiesi sprendimus, galimybes ir rizikos faktorius, mokiniai nagrinėja patrauklesnes ir perspektyvesnes verslo rinkas. Šio kurso mokymas atspindi aktualiausias verslo teorijas ir  praktiką. Mokiniai įgyja galimybes ir įgūdžius įmonės vadybininko darbui. Dalyvauja organizaciniuose ir dalykiniuose renginiuose, naudodami šiuolaikines ryšio priemones.
  • Prekybos. Mokiniai susipažįsta su  didmeninėmis ir mažmeninėmis prekybos  sritimis. Jie formuoja įgūdžius apie prekybos verslą: produkcijos pardavimą (fabrikų, įmonių, gamyklų, smulkiųjų verslininkų), komercines galimybes ir rizikos faktorius. Susipažįsta, kaip atnaujinti ir analizuoti informaciją apie situaciją rinkoje. Šie užsiėmimai gilina žinias apie kainų nustatymą, kreditavimo sąlygas ir apie prekių tiekimo organizavimą tarptautinėje rinkoje.
  • Operatyvinės apskaitos. Mokiniai įgyja žinias apie ekonomiką, vadovavimą įmonei ir buhalterinę apskaitą. Šiuos įgūdžius jie  panaudos dirbdami buhalterinėse kompanijose, kad užtikrintų kompanijos veiklą pagal šalyje galiojančius įstatymus.  
  • Muitinių ir mokesčių administravimo.  Mokiniai įgyja žinių, patirties apie  specialų pasiruošimą valstybinėse, tarptautinėse, užsienio prekybos, mokesčių ir muitinės administravimui. Jie išmoksta dirbti su šiuolaikinėmis IT, įvairiomis programinėmis priemonėmis. Šias žinias mokiniai sėkmingai  taikys versle, tarptautinės prekybos srityje ir tarptautinių mokėjimų muitinės veikloje, gebės sudarinėti verslo operacijas  muitinėse. 

Spalio 12 d. mokytojai vyko į  Veliko Turnovo. Tai vienas labiausiai lankomų miestų Bulgarijoje, laikomas visų amžių Bulgarijos valstybingumo simboliu. Šiam miestui jau 700 metų, tad   dalis miesto teritorijos vadinama muziejumi. Tai senoji Bulgarijos karalystės sostinė, kuri  XII-XIV a.  buvo didžiausių Pietryčių Europos miestų sąraše. Sostine tapo Asen  ir Petar  valdymo laikais, kai užbaigta ilgalaikė nesantaika su Bizantija. Per dvejus kitus šimtmečius V. Turnovo vystėsi kaip pagrindinis politinis, ekonominis ir komercinis centras, žinomas visoje Europoje. Prie sostinės ekonomikos ir politikos stiprėjimo prisidėjo miesto Meno mokykla: suaktyvėjo statybos, intensyvėjo literatūrinė veikla. Itin ženklus kultūrinis pasiekimas Bulgarijoje, vadinamas XIV a. bulgariškuoju raštijos fenomenu – Turnovo Rašto mokykla , susijusi su patriarcho Evtimy (патриарх Евтимий) veikla.  Aplankėme ir „Carevec“ architektūrinį-muziejinį rezervatą. Ant Carevec kalvos augusi gyvenvietė – viduramžio tipo miesto tvirtovė,  architektūros ansamblis su  Bulgarijos Karalystės rūmais. Bulgarijos Patriarchо rezidencija buvo aukščiausioje kalvos vietoje. Tai  kampainio formos tvirtovė, kurioje komponuoti įvairūs architektūros stiliai. Vidinio kiemo centre buvo Patriarchо bažnyčia. Be to, Carevec kalvoje įkurtas Kalėjimo muziejus. Kadaise jame kalinti  laisvės kovotojai. Tvirtovė ant Trapezica (Трапезица) kalvos yra antroji pagal svarbą (po Carevec). XII-XIV a. vadinta „Didingu Trapezica miestu“. Jame būta 17 cerkvių. Teko aplankyti ir vaškinių skulptūrų muziejų, kuriame labai įtaigiai ir vaizdžiai susipažinome su Bulgarijos istorija.

Po apsilankymo istorinėse miesto vietose mokytojai atvyko į Veliko Turnovo profesinę ekonomikos gimnaziją, kuri buvo įkurta 1919 m. Ji garsėja įvairia ir turtinga popamokine veikla: čia veikia choras, dramos būrelis, šokių grupė, vyksta sportiniai užsiėmimai bei galima padirbėti dirbtuvėse. Tačiau svarbiausia, kad mokykla garsėja mokinių pasiekimais ekonomikos srityje ne tik regione, bet ir Europoje. Gimnazistai  aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su verslumu, lankėsi Portugalijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje. Mokinių komandos dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, parodose, kur pristato simuliacines įmones ir pasiekia aukštų rezultatų. Šioje mokykloje mokoma bankininkystės, verslo administravimo, ekonomikos ir informacinių technologijų. Teko lankytis klasėse ir stebėti, kaip mokiniai, įkūrę simuliacines įmones (meno studiją, turizmo agentūrą, reklamos agentūrą, bankus ir pan.), aktyviai dirba moderuojami mokytojų. Lankėmės pamokose, tad išgirdome mokinių nuomonę, išklausėme pristatymus, stebėjome vieno iš mokyklos bankų veiklą. Kabinete įkurtas banko biuras, kur kiekvienas mokinys dirba prie atskiro kompiuterio ir turi pareigas, kurias pasiskirstė pagal norus ir gebėjimus. Šiame banke matėme  valdytoją,  pardavimų vadovą, kredito inspektorių,  asmenį, atsakingą už personalą,   klientų aptarnavimo skyrių, marketingo vadovą, vadybininkus ir pan. Kiekvienas asmuo turi savo darbo vietą, atlieka užduotis, mokosi savarankiškumo, priimti sprendimus, bendrauti su klientais, tvarko dokumentus, sudaro sutartis, analizuoja informaciją, dirba su šiuolaikinėmis technologijomis, tobulina užsienio kalbas. Įdomu tai, kad mokykloje esančios įmonės veikia kartu: bendradarbiauja, konkuruoja, ieško klientų. Veikla, labai artima realiai, puikiai paruošia mokinius gyvenimui.

Paskutiniąją vizito dieną buvo aptartos savaitės veiklos, apibendrinta gauta įdomi informacija įvairiose mokymo įstaigose, lankytose įmonėse.  Susitikę abiejų šalių projekto nariai kalbėjo apie jau nuveiktus darbus, įgytą naudingą patirtį. Projekto vadovai aptarė  būsimas veiklas Lietuvoje 2017 m. kovo mėn., kuomet bus derinama galutinio projekto intelektinio produkto – metodinio leidinio redakcija.

2016 m. lapkričio 22 d. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokiniai, kartu su mokytojais įkūrę imitacinę-mokomąją verslo įmonę “Sveikatos sodas“, dalyvaus pirmajame nacionaliniame verslumo konkurse-mugėje „Išbandyk verslo idėją“, kuri vyks Vilniaus Rotušėje. Renginį organizuoja jau 25 metus Lietuvoje veikiantis imitacinių bendrovių arba verslo praktinio mokymo firmų tinklas (VPMF) SIMULITH, kuriame mokiniams sudaromos sąlygos įkurti įmonę, prekiauti tarpusavyje, dalyvauti mugėse.

Daugiau apie Rokiškio r. savivaldybėje vykdomą „Erasmus+“ KA2 projektą – http://www.kamajaiprovadija.lt/.