2018-03-13

Menas ir socialinis virsmas

Menas ir socialinis virsmas pagrindinė nuotrauka

Projektas „Menas ir socialinis virsmas“ (anglų k. Art and Social Change: a Path to Recovery) finansuojamas pagal programos „Erasmus+“  strateginės partnerystės veiklą, kurį Lietuvoje įgyvendina Vilniaus kolegija.

Šio projekto ištakos – Palermo projektas (italų k.Uno sguardo a fuoco’s), kuris vyko 2010 metais ir buvo finansuojamas Italijos Nacionalinio Sveikatos plano. Projekto metu 26 žmonės, sergantys priklausomybių (nuo alkoholio arba narkotikų) ligomis, dalyvavo interaktyviuose fotografavimo mokymuose. Buvo pasiektas stipresnis dalyvių asmenybės tapatumas, geresnė motyvacija, didesnis savo jausmų įsisąmoninimas ir mokėjimas juos tinkamai išreikšti, didesnis savigarbos ir pasitikėjimo savimi jausmas. Žmonės įgijo fotografavimo įgūdžių. Padidėjo žmonių, sergančių priklausomybės ligomis, reintegracijos galimybės. Projekto metu buvo pastebėtas medicinos personalo abejingumas reagavimas į pozityvius projekto rezultatus ir darbuotojų perdegimo sindromo rizika.

Kelios studijos parodė kad sveikatos priežiūros specialistai susiduria su daugybe stresorių darbe: laiko spaudimas, maža socialinė parama darbe, didelis darbo krūvis, neužtikrintumas, susijęs su pacientų gydymu, stiprios emocijos kyla, dirbant su mirštančiais ir kenčiančiais pacientais. Sveikatos priežiūros specialistai turi didelę tikimybę patirti distresą ir „perdegimą“ darbe bei sirgti psichosocialinėmis ligomis. Tai gali įtakoti gydymo rezultatus.

Pasaulinė Sveikatos Organizacija akcentuoja, kad labai svarbu užtikrinti sveiką darbo vietą, ir gerinti darbuotojų sveikatą, saugumą ir psichikos gerovę (Burton J. World Health Organization; 2010. World Health Organization healthy workplace framework and model: background and supporting literature and practices).

Projekto „Menas ir socialinis virsmas“ tikslas – sukurti mokymų programą sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams, kurie dirba su žmonėmis sveikstančiais nuo priklausomybių arba sergančiais priklausomybių (nuo alkoholio ir narkotikų) ligomis. Pagrindinis mokymų objektas – geresnė sveikatos priežiūros darbuotojų psichikos sveikata ir „perdegimo sindromo“ prevencija. Pagrindinė priemonė – menas. Šiame projekte kuriant mokymų programą kartu dirba menininkas, medicinos darbuotojas ir žmogus, sveikstantis nuo priklausomybės ligos (anglų k. Peer Learning Group).

2017 metų spalio mėnesį Palerme įvyko mokymai meno, sveikatos priežiūros ir švietimo sistemos darbuotojams bei sveikstantiems nuo priklausomybių asmenims. Užsiėmimus vedė menininkė Anne-Clèmence de Grolèe. Mokymų dalyviai buvo iš Didžiosios Britanijos, Italijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos.