2017-03-14

Lyderystė Lietuvos policijos vadovų atrankoje

Lyderystė Lietuvos policijos vadovų atrankoje pagrindinė nuotrauka

Lietuvos policija siekia būti moderni, motyvuota ir patraukli. Todėl nuolat ieško kitokių, netradicinių, bet efektyvių būdų ir priemonių darbuotojų atrankai ir mokymui. Šiuo metu pareigūnai, pageidaujantys tapti policijos įstaigų vadovais, turi atitikti formalius reikalavimus, išlaikyti vadovavimo įgūdžių testą ir dalyvauti atrankos komisijos pokalbyje. Paskirtas į pareigas naujas vadovas neturi pakankamai laiko įgyti ar patobulinti vadovui reikalingų kompetencijų, todėl  jau turi sugebėti vadovauti įstaigos kolektyvui ir jo vykdomam darbui.

Tokia tvarka netenkina šiuolaikinės policijos poreikių, todėl nutarta ieškoti kitokio kelio būsimų vadovų atrankai ir ugdymui. Analizuojant užsienio valstybių patirtį paaiškėjo, kad Latvijos Nacionalinė policija taip pat siekia sukurti instrumentą vadovų atrankai. Tuo tarpu Belgijos Federalinė policija jau turi panašų instrumentą kandidatų vadovauti policijos įstaigoms atrankai ir ugdymui. Todėl pasitelkus Latvijos ir Belgijos policijos specialistus bei pritraukus Lietuvos policijos mokyklos ir UAB „Žmogaus studijų centras“ profesionalus, nutarta kurti kompetencijų vertinimo metodiką „Įvertinimo centras“, kurios pagalba galima būtų vertinti būsimų vadovų turimų kompetencijų lygius ir parengtos mokymo programos pagalba tobulinti trūkstamas kompetencijas.

Gavus finansavimą programos „Erasmus+“ KA2 Strateginių partnerysčių projektui „PC LAW (Police Commissioners: Leadership Aspires Wisdom)“, glaudžiai bendradarbiaujant su projekto partneriais, parengta kompetencijų vertinimo metodika ,,Įvertinimo centras“. Jos rengimo procese identifikuotos 6 kompetencijos, kurias turi turėti policijos įstaigos vadovas. Tai lyderystė, strateginis požiūris, vadybinė drąsa, kritinių situacijų valdymas, veiklos valdymas ir bendravimas. Taikant šią metodiką, dalyviai turi atlikti dvi individualias užduotis ir vieną užduotį grupėje, taip pat vyksta pokalbis su psichologu. Vertinimo komisija, kurią sudaro tiek policijos psichologai, tiek esami policijos vadovai, pagal kiekvienai kompetencijai  aprašytus kriterijus, sprendžia, kokio lygio kurią kompetenciją turi kiekvienas dalyvis.

Siekiant patikrinti metodikos veikimo principus, buvo organizuotas jos bandomasis taikymas Lietuvoje ir Latvijoje, kviečiant dalyvauti  esamus policijos vadovus. Metodikos efektyvumas pasiteisino su kaupu. Metodikos rengėjai turėjo galimybę pamatyti tobulintinus momentus, kuriuos patikslinus kartu su projekto partnerių atstovais metodikos naudojimas tapo aiškesnis ir paprastesnis. Dalyviai savo atsiliepimuose rašė, kad jie turėjo galimybę pamatyti save kitaip ir nustatyti savo stiprybes ir silpnybes. Taip pat pasisėmė žinių, kurias pradėjo taikyti savo esamame darbe. Vertinimo komisijos nariai turėjo galimybę išbandyti save šiame naujame neįprastame vaidmenyje ir apsispręsti, ar jie nori dalyvauti tolimesniame metodikos taikyme. 

Lietuvos policija planuoja „Įvertinimo centrą“ taikyti atrinkdama kandidatus į policijos vadovų rezervą. Tai turėtų įvykti jau 2017 m. antrame pusmetyje. Latvijos policija šią metodiką taikys esamų vadovų ugdymo poreikiams nustatyti.

Projekto „PC LAW (Police Commissioners: Leadership Aspires Wisdom)“ trukmė yra 2 metai, pabaiga planuojama 2017 m. rugpjūčio 31 d. Kompetencijų vertinimo metodika ,,Įvertinimo centras“ yra tik vienas iš projekto įgyvendinimo metu planuotų sukurti produktų. Kitas šio projekto etapas yra mokymo programos kūrimas, kuris šiuo metu yra pačiame įkarštyje.

Tikimasi, kad sukurta kompetencijų vertinimo metodika „Įvertinimo centras“ ir kuriama mokymo programa turės galimybę pasinaudoti įvairių valstybių tiek policijos ar kitos teisėsaugos institucijos, tiek kitos valstybinės ar privačios įmonės, kurios nori turėti vadovus, kurie geba derinti savo asmenybės tobulinimą su organizacijos strategija.