2019-07-31

Lenkijos mokytų darbo vizitas Molėtų gimnazijoje

Lenkijos mokytų darbo vizitas Molėtų gimnazijoje pagrindinė nuotrauka

Molėtų gimnazija, vykdydama dvejų metų trukmės 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“, organizavo vieną iš projekte numatytų veiklų – darbo stebėjimo vizitą užsienio šalies mokytojams. Molėtų gimnazijoje lankėsi keturių mokytojų komanda iš Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie  (Lenkija). Kadangi bendrystė su šia mokykla užsimezgė per „eTwinning“ platformą, ieškant partnerių projektams bei bendradarbiaujant virtualiai, tai su svečiais pirmiausiai susipažinome naudodami ledlaužių metodus ir dalyvaudami netradicinėje lietuvių kalbos pamokėlėje, mokydami viešnias lietuviškų žodžių bei jų tarimo.

Vėliau kiekviena mokykla pristatė savo ugdymo įstaigas – jų struktūrą, veiklas, pasiekimus. Buvo įdomu palyginti, kuo esame panašūs ir kur esame skirtingi. Apskrito stalo „Lietuvos ir Lenkijos švietimo sistemos: panašumai ir skirtumai“ metu turėjome galimybę aptarti abiejų šalių švietimo sistemas, vyko ir diskusijos. Svarbiausia šio vizito dalis – atvirų pamokų stebėjimas. Mūsų gimnazijos mokytojos pravedė septynias atviras pamokas: integruotas anglų kalbos – sveikos gyvensenos, geografijos – anglų kalbos, matematikos – muzikos – anglų kalbos, biologijos – vokiečių kalbos bei istorijos, teatro, kūno kultūros.

Daugumoje vestų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, buvo atliekamas eksperimentas, pristatomi paruošti mokinių darbai. Ugdymo procese (anglų kalbos žinių įsivertinimui, išmokimo patikrinimui, bendrųjų kompetencijų įsivertinimui, refleksijai) mokytojos naudojo skaitmeninius įrankius „Kahoot“ bei „Voratinklis“, SMART lentą, pačių sukurtą „Bingo“ žaidimą. Šios pamokos mokytojams – tai proga atvirumui ir naujovėms, keitimasis idėjomis su kolegomis, tobulėjimas tolesnėje profesinėje veikloje. O mokiniams – įtraukiantys aktyvūs ugdymo metodai, užsienio kalbos integravimas į dalyko pamokas, didesnis dėmesys kūrybiškumo ugdymui.

Atliekant vestų pamokų refleksiją viešnios išreiškė vieningą nuomonę – pamokos įdomios bei kūrybiškos, įtraukiančios mokinius į mokymosi procesą, leidžiančios patirtį sėkmę bei mokytis anglų kalbos. Lenkijos mokytojos turėjo galimybę stebėti mokyklines varžybas „Makaronų tiltai“, susijusias su STEM (inžinerija, fizika) taikymu. Susipažino su gidų būrelio veikla (neformalusis ugdymas), kurio nariai pravedė ekskursijas anglų kalba „Pažintis po Molėtų gimnaziją“ ir „Pažintis su Molėtais“ bei su mokymusi kitose edukacinėse erdvėse – lankėsi UAB ,,Hoda“, dalyvavo edukacinėse programose Lietuvos etnokosmologijos centre, Molėtų turizmo centre. Dalinomės patirtimi apie programos „Erasmus+“ projektų Molėtų gimnazijoje vykdymą, inovatyvių ugdymo metodų taikymą ugdymo(si) procese bei išbandėme juos praktiškai. Bendradarbiaudami su Vilniaus universitetu kartu su Lenkijos mokytojomis dalyvavome Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorės R. Kriaučiūnienės paskaitoje – diskusijoje ,,Lietuvos mokytojų požiūris į IDKM/CLIL“ (Integruotas dalyko ir kalbos mokymas), kur turėjome galimybę išsakyti savo požiūrį į IDKM/CLIL bei jo taikymo galimybes mūsų gimnazijoje. Vėliau vyko pažintinė ekskursija po VU biblioteką, Šv. Jonų bažnyčią.

Tokia projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“ veikla leido dalyviams atsiskleisti, kuo jie yra stiprūs, pasidalinti patirtimi su užsienio kolegomis, patobulinti profesines, anglų kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas.                                     

Molėtų gimnazijos mokytoja
Rita Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė