2017-12-06

Krosnininkų profesijos atgimimas

Krosnininkų profesijos atgimimas pagrindinė nuotrauka

Krosnių ir židinių statyba išgyvena atgimimą: jų vis daugiau įrengiama ne tik kaimo sodybose, pirtyse, bet ir naujai statomuose namuose, butuose, vasarnamiuose. Tačiau dirbantiems krosnininkams ir židinių statytojams dažnai pritrūksta informacijos apie šiuolaikinių krosnių įrengimą ir savybes bei naujausius pasiekimus šioje srityje. Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse vykdomose profesinio krosnininkų mokymo programose neskiriama pakankamai dėmesio energijos taupymo ir ekologijos aspektams, į kuriuos būtina atsižvelgti statant krosnis ar židinius. Tuo tarpu, Europos Sąjunga yra nustačiusi griežtus suvartojamos energijos mažinimo reikalavimus šalyse narėse iki 2020 m., siekdama apriboti anglies dvideginio emisiją, laikomą vienu pagrindinių veiksnių, sukeliančių pasaulinį atšilimą.

Vilniaus statybininkų rengimo centras drauge su partneriais iš Estijos, Suomijos ir Vokietijos ėmėsi įgyvendinti programos „Erasmus+“ profesinio mokymo strateginės partnerystės projektą „Profesinio mokymo programa, skirta energiškai efektyvių krosnių ir židinių statybai – ENEFFIS“, kuriuo siekiama skatinti ekologiškų ir energiją taupančių krosnių ir židinių įrengimą, tobulinti krosnių meistrų ir židinių statytojų profesinį rengimą Europos Sąjungos mastu, atnaujinti kvalifikacinius standartus bei programas. Taip pat projekte numatoma sukurti krosnininko atestavimo sistemą, kurios dėka būtų užtikrinti krosnininko kvalifikacijos lygių nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo aiškumas ir prieinamumas, bei sudarytos geresnės sąlygos darbo jėgos judumui šalies ir tarptautiniu mastu.

Vienijami bendrų tikslų, projekto įgyvendinimui susibūrė profesinio mokymo įstaigų, sektorinės asociacijos, verslo įmonės atstovai: Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (Lietuva), asociacija „Krosnių meistrų gildija“ (Lietuva), MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus (Estija), Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG (Vokietija), Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Suomija). 
Per pirmuosius projekto vykdymo metus buvo parengtas profesinis krosnininko kvalifikacijos standartas, kuris apibrėžia krosnininko (židinių statytojo) veiklos procesus, sąlygas, aplinką, kvalifikacijas, jų lygius, kompetencijas, kompetencijų ribas, kitus reikalavimus krosnininko veiklos reglamentavimui. Standartas yra parengtas pagal Europos kvalifikacijų sandaros reikalavimus ir apima 3-5 kvalifikacijų lygius.

Nors projektas dar tik įpusėjo, pasiekta išties nemažai: visų dalyvaujančių organizacijų darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su profesinio mokymo ypatumais įvairiose ES šalyse, įgijo patirties rengiant profesinio mokymo standartus ir programas, tobulino užsienio kalbos įgūdžius.  Profesijos mokytojai ir dirbantys meistrai įgijo naujų gebėjimų ir kompetencijų energiškai efektyvių krosnių ir židinių statybos srityje, kurias jau sėkmingai naudoja savo darbe su mokiniais ir pameistriais. Visi projekto dalyviai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su ES strategija "Europa 2020" bei jos keliamais iššūkiais krosnininkystės sektoriui, siekiant įgyvendinti numatytąsias energinio efektyvumo priemones. 

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: http://vsrc.lt/projektai/enefis.