2017-03-23

„Įtraukianti Europa“, išties, įtraukia

„Įtraukianti Europa“, išties, įtraukia pagrindinė nuotrauka

Prienų rajono Jiezno gimnazija jau treti metai iš eilės yra tarptautinės mokyklų partnerystės projekto „Įtraukianti Europa“, finansuojamo iš Europos Komisijos programos „Erasmus+“ lėšomis, dalyvė. Projekto tikslas – efektyviau įtraukti į ugdymo procesą specialiųjų poreikių ugdant(is) turinčius mokinius ir stiprinti pedagogų, dirbančių su tokių poreikių turinčiais mokiniais, gebėjimus bei kompetenciją. Projekte dalyvauja net septynios šalys, projekto koordinatorė – Italija. Į projektą, be Lietuvos, taip pat įsitraukė Latvija, Lenkija, Rumunija, Turkija, Prancūzija ir Portugalija.

Kiekviena šalis savo mokykloje yra įsteigusi organizacinį komitetą projekto veikloms organizuoti, sklaidai rengti, vertinimo kriterijams numatyti bei vertinimui atlikti ir mokslinį komitetą projekto dokumentams rengti bei ataskaitoms pildyti.

Pirmoji mokymų sesija vyko 2015 m. sausio 12-17 d. Italijoje, Sassari mieste. Sesijos tema – „Sunkumai ugdant(is) moksleivius (-iams)“. Vykstant mokymams, lankėmės pamokose, atlikome bandymus, išklausėme psichologų ir kitų specialistų paskaitas, diskutavome su kolegomis, dalijomės patirtimi.

Antroji mokymų sesija vyko 2015 m. gegužės 25-29 d. Lenkijoje, Lešno mieste. Sesijos tema – „Ugdome atmintį, dėmesį ir koncentraciją“. Vykstant vizitui šioje gražioje ir turtingoje kaimyninės šalies mokykloje, stebėjome specialiųjų pedagogų vedamas pamokas, plaukimo pamokas mokyklos baseine, darbą su neįgaliais moksleiviais, mokėmės lavinti atmintį ir dėmesį.

Trečioji mokymų sesija vyko 2015 m. gruodžio 6-12 d. Prancūzijoje, Bordo mieste. Tema – „Ugdome moksleivius imigrantus“. Prancūzų kolegos yra sukaupę nemažą darbo su moksleiviais patirtį, kuomet šie atvyksta neretai net nemokėdami prancūzų kalbos, o juos reikia mokyti matematikos, fizikos ir kitų dalykų. Lankėmės centre moksleivių žinių lygiui nustatyti, kur patenka visi moksleiviai imigrantai, ir jiems pateikiami įvairūs klausimai gimtąja kalba. Teko įsijausti į tokių moksleivių vaidmenį, kad suprastume, kokių sunkumų kyla tokiems vaikams ir kaip jiems padėti.

Ketvirtoji mokymų sesija vyko 2016 m. gegužės 2-6 d. Portugalijoje, Coimbros mieste. Tema – „Vaizdinės priemonės komunikacijai ugdyti“. Šioje mokykloje mokosi daug protinę negalią turinčių moksleivių, taigi kolegos portugalai turi vertingos patirties kaip dirbti su įvairiomis kompiuterinėmis programomis, kitomis vaizdinėmis priemonėmis , neretai pačių mokytojų sukurtomis, ir padėti mokytis specialiųjų poreikių turintiems moksleiviams.

Penktoji mokymų sesija vyko 2016 m. lapkričio 21-25 d. Lietuvoje, Jiezne.  Tema – „Metodai emocinių ir elgesio sutrikimų turintiems moksleiviams ugdyti“. Mūsų mokykloje lankėsi 37 pedagogai iš 7 šalių. Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę išklausyti savanoriškais pagrindais mums sutiktosios pagelbėti Paramos vaikams centro psichologės  Veronikos Lakis- Mičienės paskaitos apie emocines moksleivių problemas ir pagalbą jiems, stebėti įdomias intergruotas įvairių dalykų pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus,lankytis vaikų globos namuose , darželyje ir muzikos mokykloje,  klausytis koncertų, stebėti spektaklius,pasijusti mokiniais mūsų moksleivių parengtuose užsiėmimuose“Konfliktai ir būdai jiems spręsti,“ netgi dalyvauti enografinėje vakaronėje , kurioje moksleiviai anglų kalba pristatė Lietuvos regionus, o folkloro ansamblis mokė dalyvius trankių tautinių šokių ir žaidimų.

Moksleivių, tėvų ir mokytojų nuomone, tokie projektai priverčia pasitempti visus, įvertinti savo mokyklos privalumus ir,galbūt, trūkumus, pasidalinti gerąja patirtimi, pasisemti naujų idėjų, patobulinti užsienio kalbų įgūdžius,ugdytis tolerenciją, nors trumpam prisiliesti prie užsienio šalių kultūros ir papročių, įsitraukti į veiklų sūkurį.

 

Janina Bartusevičienė, Programos „Erasmus+" projekto „Įtraukianti Europa“ koordinatorė Jiezno gimnazijoje