2019-12-23

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovių vizitas Švedijoje

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovių vizitas Švedijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. gruodžio 9–10 d. trys ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovės iš Lietuvos dalyvavo Stokholme vykusiame programos „Erasmus+“ tarptautinės bendradarbiavimo veiklos kontaktiniame seminare „Quality in Early Childhood Education and Care“. Renginio tikslas – įtraukti ikimokyklinio ugdymo specialistus bei įstaigas, rengiančias ikimokyklinio ugdymo mokytojus, į programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių veiklas. Seminare dalyvavo daugiau nei 60 dalyvių, dirbančių ikimokyklinio ugdymo srityje iš 18 Europos Sąjungos šalių.

Seminarą su išsamiu pranešimu apie ikimokyklinio ugdymo istorinę raidą ir politines tendencijas Švedijoje pradėjo Stokholmo universiteto profesorė Anne-Li Lindgren. Kiti pranešėjai seminaro dalyvius detaliai supažindino su programos „Erasmus+“ projektų rengimo principais – t. y. pagilinome žinias, kaip reikia rengti, planuoti projekto paraišką, kaip vykdyti prajekto valdymo veiklas, kokios priemonės taikomos ieškant projekto partnerių. Susipažinome su praktiniais jau sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiais.

Seminaras „Quality in early Childhood Education and Care“ buvo puiki galimybė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams, savivaldybių atstovams bei mokytojų rengimo institucijų atstovams mokytis, dalintis savo idėjomis ir praktine patirtimi, surasti potencialius projektų partnerius.

Seminaro dalyviai turėjo galimybę gruodžio 11 d. apsilankyti Stokholmo vaikų lopšelyje-darželyje. Galėjome pamatyti funkcionalias vaiko poreikių bei interesų tenkinimui įrengtas erdves, susipažinti su pagrindiniais ugdymo principais Švedijoje, orientuotais į vaiko individualių galių pažinimą bei tolesnį vystymą, ugdymo personalizavimą.

Seminaras padėjo įvertinti savo bei įstaigų pajėgumą, pasirengimą vykdyti strateginių partnerysčių projektus, padėjo tobulinti  bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei kalbinius gebėjimus profesinėje srityje. Seminaro metu įgytos žinios bei praktinė patirtis bus pristatyta Alytaus, Klaipėdos ir Marijampolės pedagogų bendruomenei.

Erika Poškevičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė,
dr. Vilma Liaudanskė, Marijampolės lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė,
Birutė Jovaišienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui