2019-05-10

Įkalintų asmenų švietimas: tarptautinio bendradarbiavimo tiltai

Įkalintų asmenų švietimas: tarptautinio bendradarbiavimo tiltai pagrindinė nuotrauka

Nuotraukos autorius: Algimantas Jasinauskas

Įkalintų asmenų (suimtųjų ir nuteistųjų) švietimas – pakankamai siaura švietimo sritis, kadangi šios socialinės atskirties asmenų įvairių šalių visuomenėse sąlyginai nėra daug. Viena vertus, jie, kaip ir kiti piliečiai, turi teisę į mokymąsi, ir juos, kaip ir kitus visuomenės narius, šviečia tie patys suaugusiųjų pedagogai – andragogai. Kita vertus, dėl tam tikrų išorinių apribojimų, dėl specifinių psichosocialinių aplinkybių suaugusiųjų mokymas laisvės atėmimo įstaigose yra pakankamai specifiškas, kreipiantis andragogus įgyti papildomų kompetencijų.

Šiauliuose veikiančiame tardymo izoliatoriuje nuo 2012 m. formalųjį ir neformalųjį ugdymą teikia Šiaulių suaugusiųjų mokykla. Įkalintieji mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas. Kasmet  mokslo metus čia pradeda apie 90 tokių asmenų; mokslo metų pabaigoje sėkmingai pabaigusiems mokymąsi išduodami išsilavinimą liudijantys dokumentai – brandos atestatai, mokymosi pasiekimų pažymėjimai ir kt. Šiauliečiai mokytojai andragogai yra įgiję būtent tokio ugdymo patirties, pasiekę neblogų rezultatų. Tačiau esama ir nemažai iššūkių: vyksta didelė besimokančiųjų kaita, besimokantys nepasižymi stipria mokymosi motyvacija, ribota ugdymo patalpų ir priemonių bazė ir kt. Patiriami iššūkiai paskatino ieškoti patirties tarp didesnį įdirbį turinčiųjų.

2017 m. mokyklos andragogų komanda ėmėsi koordinuoti programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Innovative ways for motivating prisoners for learning“. Jis įgyvendinamas drauge su partneriais iš Belgijos, Ispanijos, Norvegijos, kurie yra įvairių biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Per porą pastarųjų metų įvyko trys mokomieji vizitai partnerių šalyse: projekte veikiantys andragogai, psichologai, švietimo vadybininkai plėtė ir gilino kompetencijas, kūrė intelektinę medžiagą.

Siekdama pasidalyti įgyta patirtimi ir rezultatais projekto komanda 2019 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje organizavo tarptautinę konferenciją „Įkalintų asmenų švietimas Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Norvegijoje“. Renginys sulaukė didelio kitų Lietuvos švietimo įstaigų, organizuojančių ugdymą įkalinimo vietose, dėmesio. Taip pat dalyvavo ir Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos, Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai. Pranešėjai iš Lietuvos ir užsienio šalių pristatė nuteistųjų mokymosi modelius, bendradarbiavimo tarp andragogų ir pareigūnų ypatumus, mokymosi priemonių naudojimą ugdymo procese. Konferencijos dalyviai supažindinti su projekto eigoje kurto intelektinio produkto struktūra ir turiniu; ši intelektinė medžiaga projektui pasibaigus bus viešai prieinama ir naudinga Europos nuteistųjų ugdymo procesuose.

Konferencijos metu veikė įkalintų asmenų, besimokančių Šiaulių suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyriuje, kūrybinių darbų paroda. Joje eksponuoti knygų ženklai ekslibrisai, kurti suaugusiųjų švietimo Šiauliuose 95 metų sukakčiai; koliažai tema „Mokytis niekada nevėlu“; inkilai, lesyklėlės, sumeistrauti nuteistiesiems įsitraukus į aplinkosauginius mokyklos projektus. Šie kūriniai iliustruoja įgyvendintus metodus, motyvavusius socialinės atskirties grupę mokytis.

Taigi tarptautinė konferencija tapo puikia galimybe plėtotis įkalinimo įstaigose dirbančių andragogų dialogui, tvirtintis esamiems ir megztis naujiems bendradarbiavimo ryšiams.

Nuotraukos Algimanto Jasinausko.

Rasa Dumčiūtė,
Šiaulių suaugusiųjų mokykla