2018-10-08

Freinet pedagogika – antras demokratinio ugdymo žingsnis

Freinet pedagogika – antras demokratinio ugdymo žingsnis pagrindinė nuotrauka

Vilniuje įsikūręs privatus darželis „Aukštyn kojom“ nuo 2015 m. eina demokratinio ugdymo keliu nuolat ieškodamas galimybių semtis žinių iš inovatyvių, didelę patirtį turinčių ugdymo įstaigų. Ugdymo sistemoje taikant demokratinio ugdymo principus, atsirado poreikis gilintis į kitą demokratinio ugdymo sluoksnį – Freinet pedagogiką ir ja praturtinti įstaigos socialinį gyvenimą. 2017 m. darželis teikė paraišką programai „Erasmus+“ ir gavo galimybę įgyvendinti projektą „Freinet pedagogika – antras demokratinio ugdymo žingsnis“.

Freinet pedagogikos esmė – „laisvasis mokymasis“ kaip priešprieša tradiciniam suaugusiojo taisyklėmis grindžiamam vaikų mokymui(si) „tvarkingoje“ aplinkoje“. Tokios ugdymo įstaigos programa yra ne detaliai reglamentuota pedagogų parengta schema, o pačių vaikų kuriamas projektas, kuriame ugdymas tampa socialiniu žaidimu, kurio metu stiprinamas ryšys su realiu gyvenimu, sprendžiami praktiniai uždaviniai ir socialiniai klausimai.

Kad įstaigos socialinį gyvenimą ir ugdymo sistemą galėtume kokybiškai papildyti Freinet pedagogikos principais, reikėjo ilgametę patirtį galinčių perduoti partnerių. Jais sutiko tapti dvi Freinet pedagogikos mokyklos iš Belgijos: “Basisschool GO! De Koorddanser” ir “GO! Freinetschool Het Reuzenhuis Tielt”.

Pagrindinė projekto veikla, kurioje tiesiogiai dalyvavo net pusė „Aukštyn kojom“ pedagogų komandos, buvo darbo stebėjimas Belgijoje. Dalyvaudami kasdieninėse diskusijose su partneriais išsiaiškinome esminius aspektus bei galimus sunkumus įgyvendinant Freinet pedagogikos principus.

Po mobilumo efektyviam patirties pasidalinimui komandoje ir pritaikymui reformuojant „Aukštyn kojom“ socialinį gyvenimą buvo surengta išvažiuojamoji sesija. Atnaujinus programą administracijos darbuotojai stebėjo dalyvių veiklų planavimą taikant naujus metodus („laisvojo ugdymo“ principus) ir įgyvendinant ugdomąsias veiklas. Pradėti reguliariai rengti „Aukštyn kojom“ forumai.

Iš pirmo žvilgsnio, forumas – tai tiesiog veiklų mugė: vienu metu vyksta skirtingos veiklos, o vaikas yra laisvas rinktis, kurioje dalyvauti. Bet čia panašumai su įprastomis dirbtuvėmis ir baigiasi, nes forume svarbiausia – ne pasirinktos veiklos rezultatas ir netgi ne procesas, o tai, ko vaikas išmoksta ruošdamasis ir dalyvaudamas jame.

I etape forumą organizuoja auklėtojos, jo tikslas išmokti:

  • apsispręsti ir priimti sprendimą, kai pasirinkti nėra lengva;
  • susitaikyti su savo sprendimo pasekmėmis (nuomonės keisti nebegalima, nes vietų ir priemonių skaičius veiklose ribotas);
  • užbaigti darbą iki galo.

II etape forumus organizuoja patys vaikai, jo tikslas išmokti:

  • savarankiškai planuoti;
  • organizuoti;
  • pristatyti savo idėją (veiklą).

Apie forumo veiklas pedagogai ir vaikai savanoriai administracijai praneša prieš savaitę. Darželyje iškabinami skelbimai su veiklų pavadinimais, iliustracijomis ir laisvų vietų skaičiumi (vietų skaičius – ribotas). Vaikai, susipažinę su pasirinkimu, pasitarę su draugais ar suaugusiais bei įvertinę savo pomėgius ar pasirinkimo rizikas, registruojasi į norimas veiklas. Reikia pripažinti, kad užduotis kai kuriems būna gana sunki – juk taip norisi visko.

II etapą pradėjome netikėtai anksti – po kelių forumų jau atsirado pirmi savanoriai, patys suorganizavę veiklas! Stebėdami jaunųjų organizatorių darbą įvertinome, kad jau 5–6 m. vaikai geba ne tik suplanuoti ir pristatyti idėją, bet ir puikiai sekti dalyvių įsitraukimą ir reaguoti į situaciją bei improvizuoti, kad išlaikytų dalyvių dėmesį veiklų metu. Kolegos belgai buvo teisūs: forumas – tai unikali proga vaikams išmokti naujų dalykų ir lavinti kompetencijas.

Šeimų bendradarbiavimas rengiant forumus – taip pat svarbus. Artėjant forumui tėvus kviečiame išgirsti vaiką, jei jis nori pasitarti: padėti neskubant įvertinti visą pasiūlą, numatyti rizikas. Kai su vyresniųjų klasėmis pereiname prie antrojo etapo, auklėtojos ir tėvai pataria, kaip savo idėją įdomiau pristatyti ir padrąsina – šitais mažais žingsneliais žygiuoja savarankiškumo ir atsakomybės besimokantys žmonės.

Programa „Erasmus+“ padėjo modernizuoti įstaigos ugdymo sistemą, motyvuoti darbuotojus, išaugo įstaigos internacionalizacija, vaikams užtikrintas kokybiškas alternatyvus ugdymas, todėl „Aukštyn kojom“ rekomenduoja visoms įstaigoms dalyvauti „Erasmus+“ projektuose ir pasinaudoti galimybe ne tik įgyti teorinių ir praktinių žinių dominančia tema, bet ir kelti įstaigos veiklos kokybę bei tobulinti komandos profesines, socialines komandinio darbo, gebėjimo mokytis, kultūrines ir kt. kompetencijas.

Jei norite sužinoti, kaip kokybiškai įdiegti forumų sistemą jūsų įstaigoje, susisiekite su mumis: darzelis@aukstynkojom.lt.