2018-04-06

„Erasmus+“ projekto „Motyvacijos skatinimas kompetencijų plėtrai” partnerių susitikimas Vilniuje

„Erasmus+“ projekto „Motyvacijos skatinimas kompetencijų plėtrai” partnerių susitikimas Vilniuje pagrindinė nuotrauka

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija dalyvauja „Erasmus+“ KA2 projekte „Fostering Motivation to Competence Development“ (Motyvacijos skatinimas kompetencijų plėtrai). Gimnazijos partneriai – mokyklos iš Suomijos (koordinatoriai), Čekijos, Lenkijos ir Ispanijos. Projekto tikslas – skatinti 12-16 metų mokinių mokymosi motyvaciją, ugdymo procese taikant daugiau aktyvių mokymosi metodų, kai mokiniai sprendžia problemas, atlieka projektus, mokosi bendradarbiaudami, naudoja įvarias IKT, bei sudarant sąlygas mokinių refleksijai ir įsivertinimui. Projekto komandą sudaro įvairių dalykų mokytojai – gimtosios ir užsienio kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų, menų ir socialinių mokslų.

2017 m. lapkričio 12-17 d. mūsų gimnazijoje viešėjo 16 mokinių bei 9 mokytojai iš partnerių mokyklų. Buvo pristatyti pirmaisiais projekto metais kiekvienoje mokykloje įvykdyti tarpdalykiniai integruoti projektai: ispanai tyrinėjo prie jų mokyklos esantį vandens kanalą, čekai gilinosi į klasicizmo epochą, suomiai bendradarbiavo su vietos pagyvenusių žmonių užimtumo centru, lenkai išbandė tradicinius amatus. „Mokytojų namuose” vykusioje diskusijose tarptautinėse grupėse mokiniai aptarė šių projektų naudą, įveiktus sunkumus, vertinimo ir įsivertinimo būdus bei įrankius, rinko bei kūrė medžiagą antram projekto žurnalo numeriui. Pirmą žurnalo numerį galima pavartyti čia.

Mokytojai ir mokiniai dalyvavo įvairių dalykų pamokose. Lietuvių kalbos pamokoje (Ž. Stankevičienė, L. Gaidienė, R. Prajaraitė) svečiai susipažino su lietuvišku raidynu bei vardais, anglų kalbos (R. Martinsonė, M. Stanapėdytė, Ž. Ostapenko, R. Jauniškienė, I. Lukoševičienė) ir geografijos (V. Balsienė) pamokose sužinojo daug įdomaus apie Lietuvą ir patys pristatė savo šalis, technologijų pamokoje (V. Kazlauskaitė) mokėsi verti tradicinius lietuviškus sodus, naujai įrengtoje modernioje chemijos laboratorijoje (B. Radzevičienė) atliko eksperimentus, mokėsi rusų (R. Labašauskienė, N. Biekšaitė), vokiečių (D. Bartusevičienė) ir prancūzų kalbų (D. Stankaitienė), dalyvavo matematikos (A. Gylytė), biologijos (N. Jankauskienė), fizikos (A. Martūnienė) ir IT (D. Martūnas) pamokose. Iš viso savo klasių duris mokytojams ir mokiniams iš užsienio atvėrė 19 mūsų gimnazijos mokytojų, su svečiais pamokose ir kitose veiklose dalyvavo beveik 200 gimnazistų. Pamokose buvo taikomi modernūs metodai: “apversta pamoka” (flipped classroom), tyrimo metodas, IKT (Kahoot, Quizlet), įvairūs žaidimai. Mokytojai išmoko šių metodų vieni iš kitų per 2017 m. pradžioje vykusių dirbtuvių “Kolega - kolegai” šešių seminarų ciklą, kurį gimnazijoje inicijavo ir pravedė projekto komandos nariai.

Kasdien pasibaigus projekto veikloms gimnazijoje, mūsų svečiai susipažino su Vilniumi ir Lietuva. Pirmąją viešnagės dieną I-II klasių mokiniai vedė jiems orientacines varžybas po svarbiausias Vilniaus centro ir senamiesčio vietas (M. Olbutas, istorija), vykome į ekskursiją LDK Valdovų rūmuose, kur gidės pasakojimą į anglų kalbą vertė mūsų II-okai, aplankėme Valstybės pažinimo centrą (G. Kynė, geografija). Išvykos į Dzūkiją metu pamatėme Trakus, dalyvavome pamokoje Marcinkonių Gamtos mokykloje, braidžiojome pelkėje ir kepėme grikinę babką.

Vakarus leidome itin smagiai. Mokiniai toliau mezgė draugystes boulinge, pramogų parke, televizijos bokšte, namuose gamino tradicinius lietuviškus valgius, o mokytojus sužavėjo Operos ir baleto teatre pamatytas baletas „Eglė žalčių karalienė“.

Savaitės susitikimą vainikavo itin gerų atsiliepimų sulaukusi daugiatautė vakaronė gimnazijoje – čia dalyvavo ir mokytojai, ir mokiniai, ir jų tėveliai. Specialiai šiai progai gimnazistų parengtame protmūšyje (dir. pav. D. Savčiukienė) pasitikrinome, kaip gerai spėjome pažinti penkias projekto valstybes, mokėme vieni kitus savo tautinių šokių bei dėkojome už nepakartojamą nuotykį Vilniuje! Išsiskyrėme tapę dar glaudesne komanda, su dar didesniu užsidegimu pasiryžę įgyvendinti tolesnius projekto planus! Susitikimas buvo labai sėkmingas, nes buvo pasiekti visi užsibrėžti tikslai, mokiniai džiaugėsi stipriai patobulinę anglų kalbos ir bendravimo įgūdžius bei užmezgę draugystes, pažinę Vilnių ir Lietuvą. O mums, šeimininkams, daug džiaugsmo suteikė sustiprėjęs bendradarbiavimas tarp gimnazijos skirtingų dalykų mokytojų, atrasti talentingi ir kūrybingi mokiniai, patobulinti organizaciniai įgūdžiai, padidėjęs atvirumas naujovėms ir, žinoma, nuoširdus mokinių entuziazmas ir pasididžiavimas, atlikus tokį didelį bendrą darbą.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas ir rezultatus galima rasti čia.

Informaciją paruošė projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Nida Budreikienė