2018-09-18

Būk kūrybiškas naudodamas IKT įrankius savo klasėje

Būk kūrybiškas naudodamas IKT įrankius savo klasėje pagrindinė nuotrauka

Šių metų liepos 22–28 d. dalyvavau „Erasmus+“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose „IKT ir naujų technologijų integravimas į mokymą ir švietimą“. Kursai vyko Palerme, juos organizavo IFOM – mokymo(si), užimtumo, mobilumo institutas, įkurtas Bolonijoje. Juose dalyvavo įvairių dalykų mokytojai, švietėjai iš Belgijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Kroatijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos.

Kursų metu mokėmės, kaip  kūrybiškai  integruoti IKT į mokymo(si) procesą, kad švietimas taptų patrauklesnis, motyvuojantis ir novatoriškas, pamokos būtų įdomesnės mokiniams, diskutavome apie  mokyklos bei mokytojo vaidmenį pasitelkiant šiuolaikines technologijas siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Teorines žinias išbandėme praktiniuose užsiėmimuose.

Kursuose visų dalyvių laukė ne vienas kūrybinis iššūkis. Keisdamiesi patirtimi ir idėjomis,  džiaugiamės įgudę naudoti vaizdo medžiagos kūrimo įrankį „Magisto“, kurti vaizdo pamokas ir vaizdo įrašą papildyti interaktyviais klausimais „EDpuzzle“, TedEd programėlėmis. Mokėmės, kaip lengvu būdu sukurti tinklaraštį ar svetainę, naudojantis Weebly svetainių kūrimo įrankiu, patrauklią pamoką su Lensoo įrankiu, efektyviai naudoti Edmodo platformą.

Mokymas(is), pagrįstas mokomosios medžiagos vizualizacija, mokinius įtraukia į pamoką, jie gauna nuolatinį grįžtamąjį ryšį, išlieka smalsūs ir patiria pažinimo džiaugsmą. Manau, kad šių skaitmeninių technologijų taikymas pamokose paįvairins ugdymo procesą, sukurs atvirą, kūrybišką, motyvuojančią mokymosi aplinką, mokytojui padės pastebėti mokinių gebėjimus ir kiekvienam atrasti save ir tai prisidės prie Kauno statybos ir paslaugų  centro projekto uždavinių įgyvendinimo.

Neatsiejama mokytojų mobilumo programų dalis – kitų šalių švietimo sistemų, kultūros pažinimas. Man, kaip istorijos mokytojai, šie kursai aktualūs tuo, kad buvo galimybė susipažinti su Palermo, Monrealės, Čefalu istoriniu-kultūriniu paveldu. Kultūrinis paveldas gali būti integruotas į skirtingus ugdymo dalykus. Taigi kvalifikacijos tobulinimo veiklos metu užsienyje pagilinau ne tik dalykines žinias, bet ir patobulinau tarpkultūrinę kompetenciją, veiklios partnerystės, lyderystės gebėjimus. Profesinis tobulinimasis pagal programą „Erasmus+“ ne tik didina atvirumą kitoms kultūroms, požiūriams, plėtoja tarptautinės erdvės pažinimą, bet ir  skatina  tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto koordinatorė Dalina Ubartaitė-Vingienė