Žinių sąjungos

Veiklos pobūdis

Pagal šią centralizuotą programą finansuojami grupės institucijų (konsorciumo) tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatą nukreipti projektai, skatinantys aukštojo mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą.

Projektai skirti skatinti visų disciplinų, sektorių ir tarpsektorinį bendradarbiavimą; rengti ir diegti naujas studijų programas, atitinkančias verslo poreikius; skatinti studentų, akademinio ir įmonių personalo verslumą, dalijimąsi patirtimi. Pagrindiniai tokių projektų akcentai ‒ inovacijos, tvarumas ir poveikis.

Išsamesnė informacija skelbiama ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/business_en.htm

Veiklos trukmė

2 arba 3 metai.

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Konsorciumus sudaro mažiausiai 6 organizacijos iš 3 Programos šalių (iš jų ‒ bent 2 turi būti mokslo ir studijų institucijos ir 2 ‒ verslo organizacijos).

Finansavimas

Finansinė dotacija skiriama projekto įgyvendinimo ir papildomoms vykdomų mobilumų (kelionės ir pragyvenimo) išlaidoms padengti.

Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.