Tarpvalstybinės jaunimo iniciatyvos

SUSIJĘ DOKUMENTAI

REMIAMOS VEIKLOS
Bendradarbiavimo veikla, kurią drauge vykdo dvi ar daugiau jaunimo grupių iš įvairių Programos šalių, skatinant socialinę atsakomybę ir verslumo dvasią.

Šalių Partnerių organizacijos gali dalyvauti, jei jų dalyvavimas suteikia projektui pridėtinės vertės.

Iniciatyvos gali būti susijusios su šiomis temomis:

 • Socialinių įmonių, nevyriausybinių organizacijų steigimu.
 • Verslumo ugdymo ir kursų ir mokymų kūrimu ir įgyvendinimu.
 • Gebėjimu naudotis informavimo ir žiniasklaidos priemonėmis.
 • Jaunų žmonių pilietinės atsakomybės skatinimu.
 • Vietos bendruomenei skirtomis veiklomis: parama pažeidžiamoms grupėms, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, mažumoms, neįgaliesiems ir pan.
 • Meno ir kultūros iniciatyvomis europinėmis temomis.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI
Paraišką gali teikti bet kuri viešoji arba privati organizacija, kuri globoja projektą inicijavusią jaunimo grupę.

PROJEKTO TRUKMĖ
6 mėnesiai – 3 metai

ATRANKOS KRITERIJAI

 • Vieta: veikla turi būti vykdoma projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse.
 • Reikalavimai: bent 2 organizacijos iš skirtingų Programos šalių.
 • Dalyviai: dalyvių amžius ir skaičius neribojamas
 • Svarbu: jaunuoliai patys inicijuoja, parengia ir įgyvendina projektą. Jiems gali padėti kuratorius.

Paraiškų teikimo terminai 2018 metais:

 • 2018 m. vasario 15 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.).
 • 2018 m. balandžio 26 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • 2018 m. spalio 4 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

Vis dar lieka neaiškumų?

Kviečiame susipažinti su čekų nacionalinės agentūros anglų kalba parengta brošiūra apie jaunimo iniciatyvas, finansuotų projektų pavyzdžius

Taip pat peržvelgti dažniausiai užduodamų klausimų skiltį.