Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Strateginės partnerystės projektai – tai daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti naujas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

Projektas gali apimti tokias veiklas:

  • sektorių bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi ir gerąja praktika;
  • naujų programų, mokymo metodų kūrimas, vertinimas ir pripažinimas;
  • bendrųjų gebėjimų ugdymas ir antrosios mokymosi galimybės suteikimas vyresniems žmonėms;
  • suaugusiųjų mokymosi prieinamumo gerinimas;
  • suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir vietos/regiono valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Mokymo ir mokymosi veiklų tipai ir trukmė:

  • ilgalaikiai mokymo arba dėstymo vizitai (nuo 2 iki 12 mėnesių);
  • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymo renginiai (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių).
  • mišrus besimokančiųjų mobilumas, kurį sudaro trumpalaikis tiesioginis mobilumas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių) ir virtualus mobilumas.

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojai ir besimokantieji.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos.

Strateginės partnerystės projektus gali įgyvendinti Programos šalyse įsikūrusios organizacijos.

Šalių Partnerių organizacijos taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks projektui esminę pridėtinę vertę.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų Programos šalių.

Finansavimas

Paraiškos teikėjas gali rinktis tik aktualias išlaidas iš nurodytų kategorijų. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.