Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Papildoma parama Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams ir darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių, ir dalyvaujantiems „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse ir šalyse Partnerėse

Kviečiame Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus ir darbuotojus, turinčius specialiųjų poreikių, ir dalyvaujančius programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse ir šalyse Partnerėse teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

Paraiškas gali teikti asmenys, turintys specialiųjų poreikių, kurie yra:

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai ir dalyvauja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse, t. y.:

 • studentai, vyksiantys į dalines studijas ir (arba) praktiką;
 • dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
 • darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.

2. Programos šalių įmonių ir (arba) organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

3. Studentai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.

4. Dėstytojai ir darbuotojai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas Jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Svarbu pažymėti, kad:

 • papildoma parama neskiriama išlaidoms, kurias specialiųjų poreikių turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja.
 • papildoma parama neskiriama tam, kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos. Papildoma parama gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms asmens su liga ir (arba) negalia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turės būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis. Dėl šios priežasties kartu su paraiška būtina pateikti priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomo finansavimo, kainas toje šalyje, į kurią vyksite. Tuo atveju, jei papildoma parama Jums bus skirta, grįžę iš programos „Erasmus+“ mobilumo veiklos turėsite pateikti Jus siunčiančiai Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą dėl papildomos dotacijos specialiesiems poreikiams ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo kiekvienu atveju individualiai vertina Švietimo mainų paramos fondo sudaryta komisija. Papildoma parama skiriama Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu.

Paraiškos forma papildomai dotacijai išvykstantiems (šio puslapio apačioje, lietuvių kalba)

Paraiškos forma papildomai dotacijai atvykstantiems (šio puslapio apačioje, anglų kalba)

Paraiškos gali būti teikiamos ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą šiuo adresu:

Aukštojo mokslo programų skyriui

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

SVARBU:

 • Būtina atsakingai ir išsamiai atsakyti į visus paraiškoje esančius klausimus bei realiai pagrįsti (pridedant patvirtinančius dokumentus) prašomos papildomos paramos dydį.
 • Jei bus užpildytos ne visos paraiškos dalys, joje esantys klausimai – paraiška bus netinkama.
 • Jei kartu su paraiška bus pateikti ne visi 9 punkte nurodyti dokumentai, taip pat jei dokumentai bus pateikti vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą – paraiška taip pat bus vertinama kaip netinkama.
 • Paraišką turi patvirtinti programos „Erasmus+“ institucinis koordinatorius.

Kilus klausimų prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Irmą Vyšniauskienę tel. (8 5) 250 3709 arba el. paštu irma.vysniauskiene@smpf.lt.

Laukiame Jūsų paraiškų!