Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Papildoma parama Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams ir darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių ir dalyvaujantiems „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo programos šalyse veiklose 2015–2016 m. m.

Kviečiame Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus ir darbuotojus, turinčius specialiųjų poreikių ir dalyvaujančius „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo programos šalyse veiklose 2015–2016 mokslo metais teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

Paraiškas gali teikti:

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, turintys specialiųjų poreikių ir dalyvaujantys „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo programos šalyse veiklose, t. y.:

 • studentai, vyksiantys į studijas ir / ar praktiką;
 • dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
 • darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.

2. Užsienio įmonių / organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Galimas „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklos laikotarpis: 2015 m. birželio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos / jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas Jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Svarbu pažymėti, kad:

 • papildoma parama neskiriama išlaidoms, kurias specialiųjų poreikių turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja.
 • papildoma parama neskiriama tam, kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos. Papildoma parama gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms su liga / negalia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turės būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis. Dėl šios priežasties kartu su paraiška būtina pateikti priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomo finansavimo, kainas toje šalyje, į kurią vyksite. Tuo atveju, jei papildoma parama Jums bus skirta, grįžę iš „Erasmus+“ mobilumo veiklos turėsite pateikti Jus siunčiančiai Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą dėl papildomos dotacijos specialiesiems poreikiams ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo kiekvienu atveju individualiai vertina Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) sudaryta komisija. Papildoma parama skiriama Fondo direktoriaus įsakymu.

Paraiškos forma papildomai dotacijai išvykstantiems 2015–2016 m. m. (šio puslapio apačioje)

Paraiškos forma papildomai dotacijai atvykstantiems 2015–2016 m. m. (rengiama)

Paraiškos gali būti teikiamos Fondui iki 2016 m. birželio 30 d. (pašto antspaudo arba gavimo Fonde data), tačiau privalo būti pristatytos ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas / praktiką arba dėstymo / mokymosi vizitą šiuo adresu:

Aukštojo mokslo programų skyriui

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

SVARBU:

 • Būtina atsakingai ir išsamiai atsakyti į visus paraiškoje esančius klausimus bei realiai pagrįsti (pridedant patvirtinančius dokumentus) prašomos papildomos paramos dydį.
 • Jei bus užpildytos ne visos paraiškos dalys, joje esantys klausimai – paraiška bus netinkama.
 • Jei kartu su paraiška bus pateikti ne visi 9 punkte nurodyti dokumentai, taip pat jei dokumentai bus pateikti vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas / praktiką / dėstymo / mokymosi vizitą – paraiška taip pat bus vertinama kaip netinkama.
 • Paraišką turi patvirtinti „Erasmus+“ programos institucinis koordinatorius.

Informaciją, aktualią asmenims, turintiems specialiųjų poreikių rasite:

Taip pat kviečiame susipažinti su SIHO (Support Center for Inclusive HE) ir LINK atlikto tyrimo rezultatais apie tai, ką studentams, turintiems negalią, reiškia dalyvavimas tarptautinio mobilumo veiklose. Informaciją apie šį tyrimą rasite čia: http://www.siho.be/in-beeld/portretten/mobility-portraits/. Erasmus studijų užsienyje patirtimi šiame tyrime pasidalino dvi studentės iš Lietuvos.

Kilus klausimų prašome kreiptis į Fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Irmą Vyšniauskienę tel. (8 5) 250 3709 arba el. paštu irma.vysniauskiene@smpf.lt.

Laukiame Jūsų paraiškų!