Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Kviečiame Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus ir darbuotojus, turinčius specialiųjų poreikių ir dalyvaujančius Erasmus+:aukštojo mokslo pirmo pagrindinio veiksmo (KA1) mobilumo veiklose 2014–2015 mokslo metais teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

Paraiškas gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai, turintys specialiųjų poreikių, tiksliau:

  • studentai, atrinkti Erasmus+:aukštojo mokslo studijoms ir/ar praktikai;
  • dėstytojai, vyksiantys į Erasmus+:aukštojo mokslo dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
  • aukštųjų mokyklų darbuotojai, vyksiantys į Erasmus+:aukštojo mokslo mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.

Galimas Erasmus+: aukštojo mokslo mobilumo veiklos laikotarpis: 2014-06-01 – 2015-09-30.

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jos/jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama:

  • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas Jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų Jums reikės studijų, praktikos, dėstymo arba mokymosi vizito užsienyje laikotarpiu.
  • Lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, papildomai skirta parama turės būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis. Dėl šios priežasties kartu su paraiška būtina pateikti priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomo finansavimo, kainas toje šalyje, į kurią vyksite. Tuo atveju, jei papildoma parama Jums bus skirta, grįžę iš Erasmus+:aukštojo mokslo mobilumo veiklos turėsite pateikti Jus siunčiančiai Lietuvos aukštajai mokyklai visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ir tvirtina Švietimo mainų paramos fondo sudaryta komisija.

Prieš pradedant pildyti paraišką prašome susipažinti ir vadovautis "Papildomos Erasmus+:aukštojo mokslo dotacijos asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, skyrimo 2014–2015 m. m. tvarka."

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2015 m. balandžio 30 d. (pašto antspaudo data), bet ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas/praktiką arba dėstymo/mokymosi vizitą adresu: 

Aukštojo mokslo programų skyriui

Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

 

SVARBU:

Būtina atsakingai ir išsamiai atsakyti į visus paraiškoje esančius klausimus bei realiai pagrįsti (pridedant patvirtinančius dokumentus) prašomos papildomos paramos dydį.

Jei bus užpildytos ne visos paraiškos dalys, joje esantys klausimai – paraiška bus netinkama.

Jei kartu su paraiška bus pateikti ne visi 9 punkte nurodyti dokumentai, taip pat jei dokumentai bus pateikti vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas, praktiką, dėstymo arba mokymosi vizitą – paraiška taip pat bus vertinama kaip netinkama.

Paraišką turi patvirtinti atsakingas siunčiančiosios institucijos darbuotojas – Erasmus programos institucinis koordinatorius.

Informaciją, aktualią asmenims, turintiems specialiųjų poreikiu rasite:

Erasmus Studentų Tinklo įgyvendinamo projekto ExchangeAbility interneto svetainėje adresu http://exchangeability.esn.org/?q=mapability. Šioje svetainėje rasite informaciją apie Europos aukštųjų mokyklų pritaikymą asmenims, turintiems negalią arba specialiųjų poreikių.

Agentūros European Agency for Special Needs and Inclusive Education interneto svetainėje adresu http://www.european-agency.org/.

LINK (Learning Inclusively Network + Know-how) interneto svetainėje adresu http://www.thelinknetwork.eu/.  

Kilus klausimams prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Irmą Vyšniauskienę tel. (8 5) 249 8189 arba e. paštu irma.vysniauskiene@smpf.lt.