Bendrojo ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Tarpmokykliniai strateginės partnerystės projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų mokyklų bendradarbiavimą, siekiant kurti naujoviškas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

Projekte gali būti vykdomos tokios veiklos:

  • mokyklų bendradarbiavimas;                                           
  • mokytojų dalijimasis informacija, mokytojų profesinis tobulinimasis, mokinių įsitraukimas eTwinning portale.

Mokymo ir mokymosi veiklų tipai ir trukmė:

  • ilgalaikiai mokymo arba dėstymo vizitai (nuo 2 iki 12 mėnesių);
  • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymo renginiai (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių);
  • mišrus besimokančiųjų mobilumas, kurį sudaro trumpalaikis fizinis mobilumas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių) ir virtualus mobilumas.

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių mokyklų* darbuotojai ir besimokantieji.

*- Švietimo įstaigos, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančios:

- ikimokyklinį ugdymą pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

- priešmokyklinį ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

- pradinį ir pagrindinį ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

- vidurinįjį ugdymą pagal viduriniojo ugdymo programą;

- profesinį mokymą ir vidurinįjį ugdymą pagal viduriniojo ugdymo programą.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektus gali vykdyti mokyklos įsikūrusios Programos šalyse.

Mokyklos, įsikūrusios šalyse Partnerėse, taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks esminę pridėtinę vertę projektui.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Ne mažiau nei 2 mokyklos iš 2 skirtingų Programos šalių.

Finansavimas

Paraiškos teikėjas gali rinktis tik jiems aktualias išlaidas iš nurodytų kategorijų. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.