KA3 - Politinių reformų rėmimas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimai – struktūrinio dialogo projektai.

Struktūriniu dialogu vadinamos jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų (visais lygmenimis) diskusijos pasirinkta tema, siekiant politiniams sprendimams priimti reikalingų rezultatų. Diskusijos yra struktūruotos temų ir laiko prasme.

Reikalavimai:

  • Tarptautiniai susitikimai – bent 2 organizacijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena yra Programos šalis
  • Nacionaliniai susitikimai – bent viena organizacija iš Programos šalies
  • Jaunų dalyvių amžius turi būti nuo 13 iki 30 metų. 
  • Politikų ar jaunimo politikos ekspertų amžius nėra ribojamas.
  • Bent 30 jaunų žmonių
  • Trukmė: nuo 3 iki 24 mėn.

Elektroninės paraiškų formos internete

Programos „Erasmus+“ 2018 m. konkursų paraiškas rasite naujame Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Paraiškų teikimo terminai 2018 metais:

  • iki 2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
  • iki 2018 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
  • iki 2018 m. spalio 4 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)