KA3 - Politinių reformų rėmimas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimai – jaunimo dialogo projektai.

Jaunimo dialogu vadinamos jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų (visais lygmenimis) diskusijos pasirinkta tema, siekiant politiniams sprendimams priimti reikalingų rezultatų. Diskusijos yra struktūruotos temų ir laiko prasme.

Reikalavimai:

  • Tarptautiniai susitikimai – bent 2 organizacijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena yra Programos šalis
  • Nacionaliniai susitikimai – bent viena organizacija iš Programos šalies
  • Jaunų dalyvių amžius turi būti nuo 13 iki 30 metų. 
  • Politikų ar jaunimo politikos ekspertų amžius nėra ribojamas.
  • Bent 30 jaunų žmonių
  • Trukmė: nuo 3 iki 24 mėn.

Elektroninės paraiškų formos internete

Programos „Erasmus+“ 2019 m. konkursų paraiškas rasite naujame Europos Komisijos interneto tinklapyje „Erasmus+ Forms“ adresu: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.  

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir jei jau esate susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite „Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti  paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite.

Paraiškų teikimo terminai 2019 metais:

  • iki 2019 m. vasario 12 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
  • iki 2019 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
  • iki 2019 m. spalio 1 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)