Jaunimo dialogo projektai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

REMIAMOS VEIKLOS

 • konsultacijos su jaunais žmonėmis, siekiant sužinoti, kokie yra jų poreikiai, susiję su dalyvavimu demokratiniame gyvenime (konsultacijos internetu, nuomonių apklausos ir t. t.);
 • jaunimo ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų (jaunimo politikos ekspertų) susitikimai ir seminarai, informaciniai renginiai arba diskusijos dalyvavimo demokratiniame gyvenime tema;
 • renginiai, kuriuose imituojamas demokratinių institucijų veikimas ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų vaidmuo šiose institucijose;
 • renginiai, kuriuose skatinamos diskusijos ir informavimas jaunimo politikos temomis, susijusiomis su veikla, organizuojama Europos jaunimo savaitės metu.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI
Paraišką gali teikti ne pelno organizacija, asociacija, nevyriausybinė organizacija, Europos jaunimo nevyriausybinė organizacija, vietos lygmens viešoji įstaiga.

ATRANKOS KRITERIJAI

 • Veikla: susitikimai gali būti tarptautiniai (bent 2 organizacijos iš skirtingų šalių) ir nacionaliniai.
 • Dalyviai: 13–30 metų jaunuoliai iš projekte dalyvaujančių šalių, ne mažiau kaip 30 jaunų dalyvių. Už sprendimų jaunimo politikos srityje priėmimą atsakingų asmenų/ekspertų amžius ir geografinė kilmė neribojama.
 • Projekto trukmė: 3–24 mėn.
 • Vieta: paraišką teikiančios organizacijos šalyje (jei pareiškėjas yra Europos nevyriausybinė organizacija, veikla gali būti vykdoma bet kurioje iš projekte dalyvaujančių Programos šalių).

Paraiškų teikimo terminai 2019 metais:

 • iki 2019 m. vasario 12 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.
 • iki 2019 m. balandžio 30 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • iki 2019 m. spalio 1 d. (projektams, prasidedantiems nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

Susipažinkite su Jaunimo dialogo projekto pavyzdžiu.

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.