Jaunimo darbuotojų mobilumas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

REMIAMOS VEIKLOS

Veiklos, skirtos jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui – mokymuisi, bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui. Veiklos prisideda prie jaunimo darbuotojų dalijimosi patirtimi, skatina bendradarbiavimą ir partnerystę, mokymo strategijų ir priemonių tobulinimą ir keitimąsi vertinga patirtimi jaunimo srityje tarptautiniu lygmeniu.2017 m. vykdant projektų atranką, dėmesys bus skiriamas:

 • atskirtų jaunų žmonių įtraukimui, įvairovės skatinimui, tarpkultūriniam ir tarpreliginiam dialogui;
 • bendrosioms vertybėms: laisvei, tolerancijai ir pagarbai žmogaus teisėms;
 • taip pat projektams, stiprinantiems kritinį mąstymą ir jaunų žmonių iniciatyvumą, raštingumą žiniasklaidos priemonių srityje;
 • su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų tobulinimui ir metodų įsisavinimui, kurie reikalingi perduodant bendrąsias visuomenės vertybes, ypač socialiai atskirtiems jauniems žmonėms, taip pat jaunų žmonių smurtinio radikalėjimo prevencijai.

Atsižvelgiant į kritinį kontekstą Europoje – turint omenyje faktą, kad darbas su jaunimu, neformaliojo mokymosi ir savanoriškos veiklos gali žymiai prisidėti sprendžiant pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų poreikių problemas ir/ar didinti informuotumą apie šią problemą vietos bendruomenėse – ypatingas dėmesys bus skiriamas remiant projektus, kuriuose dalyvauja arba dėmesys skiriamas pabėgėliams, prieglobsčio ieškotojams, migrantams.

GALIMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI

Ne pelno siekianti organizacija, asociacija, nevyriausybinė organizacija, Europos jaunimo nevyriausybinė organizacija; socialinė įmonė; valstybinė įstaiga; neformali jaunimo grupė (būtina turėti globojančią organizaciją). Taip pat – regiono ar nacionalinio lygmens viešoji įstaiga; regionų asociacija; Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje.

PROJEKTO TRUKMĖ

3–24 mėnesiai

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 • iki 2017 m. vasario 2 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
 • iki 2017 m. balandžio 26 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
 • iki 2017 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.)

PARAIŠKOS FORMA

„Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo paraiška, skirta 2017-10-04 terminui, yra elektroninė. Ją pasiekti galite čia.

Prie „Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo dokumentų rasite paraiškos pildymo gaires anglų kalba.

ATRANKOS KRITERIJAI

 • Veiklos trukmė: 2 dienos – 2 mėnesiai, neįskaitant kelionės laiko;
 • Veiklos vieta: veikla turi būti vykdoma vienos iš projekte dalyvaujančių organizacijų šalyje;
 • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: jaunimo darbuotojai. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyviai turi būti iš siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos šalies;
 • Dalyvių skaičius: iki 50 dalyvių, įskaitant ekspertus (mokymų vadovus, fasilitatorius).

Turite klausimų? Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia.