Erasmus+ aukštasis mokslas

Programos „Erasmus+“ projektais, skirtais aukštojo mokslo sektoriui, siekiama modernizuoti ir gerinti aukštąjį mokslą Europoje ir visame pasaulyje.

Vykdydamos bendradarbiavimo projektus, mokslo ir studijų institucijos iš Programos šalių turi galimybę dirbti ne tik su Europos šalių institucijomis, bet ir su kaimynystės šalių ‒ Azijos, Afrikos, Balkanų ir Lotynų Amerikos šalių ‒ įstaigomis ir taip gerinti švietimo programas.

Remiamos šios veiklos:

  • kitų programos šalių įmonių ir aukštųjų mokyklų gerosios patirties perėmimas (Žinių sąjungų projektai);
  • jungtinių projektų, modernizuojančių dėstymo metodiką, priemones ir studijų programas, vykdymas kartu su programoje dalyvaujančių šalių institucijomis (Strateginių partnerysčių projektai);
  • struktūrinių projektų vykdymas su aukštosiomis mokyklomis kaimynystės šalyse Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje (Gebėjimų stiprinimo projektai).

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas gali teikti visų tipų valstybinės ar privačios institucijos: švietimo ir mokslo institucijos, įmonės, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, socialiniai partneriai (amatų rūmai, profesinės sąjungos), kultūros organizacijos ir kitos institucijos.

Paraiškas Strateginės partnerystės ir Žinių sąjungų projektams teikianti institucija privalo būti tik iš Programos šalies, o Gebėjimų stiprinimo projektams – gali būti ir iš šalies Partnerės.

Programos šalies mokslo ir studijų institucijos privalo turėti galiojančią Erasmus aukštojo mokslo chartiją.

Pavieniai asmenys teikti paraiškų savo vardu negali, todėl turi kreiptis į savo institucijas.

Projekto trukmė. Nuo 1 iki 3 metų.

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama elektroniniu būdu kartą per metus.

Atrankos kriterijai

Visų projektų paraiškos vertinamos pagal toliau išvardytus kriterijus:

  • projekto aktualumas (bendrųjų ir sektoriaus prioritetų atitikimas, aiškūs tikslai ir poreikis, situacijos analizė, planuojami konkretūs rezultatai ir pan.);
  • kokybiškas projekto įgyvendinimas (darbo programos (pasirengimas projektui, jo įgyvendinimas, vertinimas, mobilumo veiklų organizavimas) parengimas, loginis projekto tikslų, numatytų veiklų, prašomo biudžeto ryšys ir pan.);
  • projekto komandos bendradarbiavimo kokybė (projekto partneriai ir jų indėlis, aiškus veiklų ir atsakomybių pasidalijimas, koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai ir pan.);
  • rezultatų poveikis ir sklaida (rezultatų kokybės, poveikio tikslinėms grupėms vertinimas, rezultatų prieinamumo užtikrinimas, sklaidos planas ir pan.).