Bendrojo ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Veiklos pobūdis

Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, suteikti galimybę plėtoti metodus ir jais keistis. Šiuose projektuose kuriami kiekybiniai ir/ar kokybiniai rezultatai ir vykdoma jų sklaida priklausomai nuo projekto tikslų ir masto. Tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektuose intelektiniai produktai nėra kuriami.

Projekte gali būti vykdomos tokios veiklos:

  • mokyklų bendradarbiavimas;    
  • mokymo ir mokymosi veiklos;                                                                                  
  • mokytojų dalijimasis informacija, mokytojų profesinis tobulinimasis, mokinių įsitraukimas portale „eTwinning“ ir pan.

Mokymo ir mokymosi veiklų tipai ir trukmė:

  • trumpalaikiai mokinių grupių mainai (nuo 5 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų);
  • ilgalaikiai mokinių mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.);
  • mišrus besimokančiųjų mobilumas, kurį sudaro trumpalaikis fizinis mobilumas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių) ir virtualus mobilumas;
  • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymo(si) renginiai (nuo 3 dienų iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų);
  • ilgalaikiai mokymo arba dėstymo vizitai (nuo 2 iki 12 mėnesių).

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių mokyklų* darbuotojai ir besimokantieji.

*- Švietimo įstaigos, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančios:

- ikimokyklinį ugdymą pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

- priešmokyklinį ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

- pradinį ir pagrindinį ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

- vidurinįjį ugdymą pagal viduriniojo ugdymo programą;

- profesinį mokymą ir vidurinįjį ugdymą pagal viduriniojo ugdymo programą.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektus gali vykdyti mokyklos įsikūrusios Programos šalyse.

Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Reikalavimai

Ne mažiau nei 2 mokyklos iš 2 skirtingų Programos šalių.

Finansavimas

Paraiškos teikėjas gali rinktis jiems aktualias išlaidas iš nurodytų kategorijų. Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas. Šio tipo strateginėms partnerystėms taikoma išskirtinė sutarčių su dotacijos gavėjais pasirašymo tvarka. Nors paraišką teikia tik viena iš visų į projektą įsitraukusių bendrojo ugdymo įstaigų, gavus finansavimą, kiekviena dalyvaujanti įstaiga pasirašo atskiram dotacijos gavėjui skiriamos dotacijos sutartį su savo šalies nacionaline agentūra.