2015 metų kvietimas teikti paraiškas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Komisija (toliau – EK) paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos Erasmus+ veikloms 2015 m. Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.

Kvietimas teikti paraiškas (lietuvių k. ir anglų k.). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinis paraiškų pateikimo terminas antro pagrindinio veiksmo (KA2) Strateginių partnerysčių projektams švietimo ir mokymo srityje yra 2015 m. kovo 31 d.

Išsamios 2015 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos Erasmus+ vadove (lietuvių k. ir anglų k.).

Programos Erasmus+ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.