2017-07-19

PRATĘSTA REGISTRACIJA: Sporto veiklos socialinei įtraukčiai. Mokymo kursai Kipre.

PRATĘSTA REGISTRACIJA: Sporto veiklos socialinei įtraukčiai. Mokymo kursai Kipre. pagrindinė nuotrauka

Pagrindinė mokymo kursų idėja – pristatyti sportą kaip įrankį socialinei įtraukčiai, remiantis švietimo per sportą metodologija (ETS). Joje daug dėmesio skiriama neformaliojo ugdymo požiūriui, kuris veikia per sportą ir fizines veiklas, taip plėtojant individų ir grupių asmeninę raidą ir socialines transformacijas.

Mokymo kursų tikslas – pagerinti jaunimo darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kuris patiria socialinės atskirties riziką, kompetenciją naudoti sportą kaip metodą.: gerinant žinias apie įtraukties praktikas, praturtinant savo portfolio specifiniais įrankiais ir metodais, pritaikant jau turimas praktikas ir organizuojant konkrečiai tikslinei grupei pritaikytas veiklas.

Uždaviniai:

  • plėsti suvokimą, ką reiškia socialinės įtraukties požiūris,
  • mokyti dalyvius taikyti ir plėtoti socialinei įtraukčiai per sportą reikalingas kompetencijas,
  • mokytis pritaikyti sportą kaip įrankį socialinei įtraukčiai ir ieškoti skirtingų būdų pritaikyti jį kiekvieno dalyvio realybei,
  • lavinti dalyvių kūrybiškumą, plėtojant pačių sukurtus metodus,
  • suteikti galimybę megzti bendradarbiavimo ryšius ir dalintis patirtimi su „Erasmus+“ jaunimo srities dalyviais iš kitų šalių.

Tikslinė grupė:

  • nevyriausybinių jaunimo organizacijų, švietimo įstaigų, vietos lygmens valstybinių įstaigų atstovai, dirbantys su jaunais žmonėmis, turinčiais fizinę negalią.
  • Dalyviai turi būti ne jaunesni nei 20 metų.

Mokymo kursai vyks 2017 m. spalio 22–29 d. Kipre. Registracija vyksta čia iki 2017 m. liepos 30 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas rasite prisegtame dokumente.