2018-09-28

Skirtas finansavimas „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektams, kuriuose dalyvauja Lietuvos mokyklos

Skirtas finansavimas „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektams, kuriuose dalyvauja Lietuvos mokyklos pagrindinė nuotrauka

Skelbiame 2018 m. finansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektų (KA229) sąrašus:

Mokyklų mainų partnerystėmis vykdomas mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas, mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos darbuotojams, suteikiamos sąlygos mokytojų dalijimuisi informacija ir patirtimi, profesiniam tobulėjimui, mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių užsienio šalių mokyklose bei portale „eTwinning“ ir pan. Mokyklų mainų partnerysčių projektai orientuoti į mokinių ir mokyklos darbuotojų grupių mobilumą. Nedidelės apimties projektai puikiai tinka organizacijoms, norinčioms įgyvendinti savo pirmąjį tarptautinį projektą.

Mokyklų mainų partnerystėms – beveik 2 kartus daugiau lėšų

Šiemet mokyklų mainų partnerysčių projektams buvo planuojama skirti apie 2 700 000 EUR, tačiau gavus papildomą 2 500 000 EUR biudžetą iš viso finansuoti 196 Lietuvos mokyklų koordinuojami (22) ir mokyklų partnerių partnerysčių projektai (174) už daugiau nei 5 000 000 EUR sumą.

Informuosime visas konkurse dalyvavusias institucijas

Nefinansuotų Lietuvos mokyklų koordinuojamų projektų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuoti individualiai raštu 2018 m. spalio mėn., kartu pateikiant vertintojų pastabas dėl projektų turinio. 

Atkreipiame dėmesį, kad nefinansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašas, kuriame Lietuvos organizacijos yra partnerės, skelbiamas nebus. Dėl šių atrankos rezultatų prašome kreiptis į projektą koordinuojančią organizaciją arba į projektą koordinuojančios organizacijos šalies nacionalinę agentūrą.

Bus organizuojamas įvadinis seminaras

Informuojame, kad spalio mėnesio pabaigoje (laikas ir data bus patikslinti) bus organizuojamas įvadinis (angl. „Start-up“) seminaras programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių projektų (KA229) dotacijų gavėjams. Daugiau informacijos apie renginį bus pateikta informuojant finansuojamų projektų sąraše esančias mokyklas el. paštu, projekto paraiškoje nurodytais el. pašto adresais.

Projekto įgyvendinimas

Sutartis dėl projekto įgyvendinimo su mokyklomis planuojame pasirašyti spalio mėnesį.

Iki sutarties sudarymo tarp Švietimo mainų paramos fondo ir dotacijos gavėjo, mokyklos turi teisę:

  • neįgyvendinti projekto paraiškoje planuotų veiklų;
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas, kurioms nereikalingos lėšos (pvz., naudojantis IKT priemonėmis, su projekto partneriais aptarti projekto paraiškoje rugsėjo mėn. planuotų įgyvendinti tarpvalstybinių mobilumo veiklų perkėlimo į kitus mėnesius. galimybę, taip pat kitus aktualius projekto įgyvendinimo aspektus);
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas savo lėšomis projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kurios bus kompensuojamos pasirašius sutartį tarp mokyklos ir Fondo, prisiimant atsakomybę dėl galimų rizikų.

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu ComeniusKA2@smpf.lt arba telefonais (8 5) 249 7134, (8 5) 250 3713, (8 5) 219 6532, (8 5) 250 7595, (8 5) 250 2727.