2019-01-10

Skelbiame Sektorių įgūdžių aljanso ir Profesinio mokymo paslaugų teikėjų tinklų ir partnerysčių informacinių dienų pranešimus

Skelbiame Sektorių įgūdžių aljanso ir Profesinio mokymo paslaugų teikėjų tinklų ir partnerysčių informacinių dienų pranešimus pagrindinė nuotrauka

Skelbiame internetinio seminaro apie „Erasmus+“ 3 pagrindinio veiksmo profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų tinklų ir partnerysčių projektus prezentaciją ir įrašą. Juos rasite čia, pasirinkę skirtuką „Gairės“ (angl. Guidelines).

Šiuo kvietimu teikti paraiškas remiamos „iš apačios į viršų“ partnerystės, susijusios su pradiniu ar tęstiniu profesiniu mokymu. Jos turėtų paskatinti tarptautinių ir nacionalinių profesinio mokymo teikėjų tinklų ir partnerysčių kūrimą ar stiprinimą, siekiant dirbti drauge nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. 

Kitos suinteresuotosios šalys taip pat gali būti projekto partnerės. 

Taip pat kviečiame susipažinti su infosesijos, skirtos kvietimui teikti paraiškas sektorių įgūdžių aljansui, įrašu. Jį rasite čia

1. Sektorių įgūdžių aljansas, skirtas sektorių metodų kūrimui per profesinių kompetencijų platformas.

2. Sektorių įgūdžių sąjungos profesinio mokymo projektavimui ir pristatymui.

3. Sektorių įgūdžių aljansai, įgyvendinantys naują strateginį požiūrį į sektorių bendradarbiavimą įgūdžių srityje, sukurs sektoriaus įgūdžių strategiją