2019-04-23

Skelbiame 2019 m. programos „Erasmus+“ KA2 konkurso tinkamų paraiškų sąrašus

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2019 m. kovo 26 d. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) konkursui pateiktų švietimo ir mokymo sektoriaus paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 166 paraiškos.

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašai:

  • Bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių (KA201) projektų paraiškų sąrašas.
  • Bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA229) projektų paraiškų sąrašas.
  • Profesinio mokymo strateginių partnerysčių (KA202) projektų paraiškų sąrašas.
  • Aukštojo mokslo strateginių partnerysčių (KA203) projektų paraiškų sąrašas.
  • Suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių (KA204) projektų paraiškų sąrašas.

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: