2017-08-04

Seminaras „Under the same roof“ Rumunijoje apie tarpsektorinį darbą įtraukties tema

Seminaras „Under the same roof“ Rumunijoje apie tarpsektorinį darbą įtraukties tema pagrindinė nuotrauka

Seminaras apie tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti geresnį jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių, ypač romų, dalyvavimą ir integraciją į visuomenę.

Seminare bus analizuojamas bendradarbiavimas tarp darbo su jaunimu ir kitų sektorių (formaliojo ugdymo, įsidarbinimo įstaigų, sveikatos, apgyvendinimo, policijos, socialinio ir privataus sektoriaus ir daugelio kitų) įtraukties tema.

2,5 dienos programoje – dalijimasis patirtimi ir gerosiomis praktikomis, išorės ekspertų pranešimai, kontaktų mezgimas ir kitos veiklos gebėjimų gerinimui.

Seminaro uždaviniai:

  • Nagrinėti skirtingų sektorių stiprybes ir silpnybes, bandant pasiekti jaunimą, turintį mažiau galimybių, ypač jaunus romus;
  • Pasidalinti darbo kartu būdais ir jaunimo įtraukties metodais;
  • Susipažinti su skirtinga realybe ir pasidalinti gerąja patirtimi tapsektoriniame darbe su jaunimu;
  • Įkvėpti tarpsektoriniams projektams, kurie skirti jaunimui, turinčiam mažiau galimybių, romų tautybės jaunimui, naudojantis „Erasmus+“ programa.

Dalyvių profilis – profesionalai, dirbantys su mažiau galimybių turinčiu jaunimu arba romais. Tarptautinė patirtis nėra būtina.

Seminaras vyks 2017 m. spalio 25–28 d. Bukarešte, Rumunijoje. Registracija vyksta čia iki 2017 m. rugpjūčio 20 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šį seminarą siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas rasite prisegtame dokumente.