2018-10-08

PRATĘSTAS TERMINAS: „Erasmus+“ kontaktinis seminaras Kipre bendrojo ugdymo sektoriaus atstovams

PRATĘSTAS TERMINAS: „Erasmus+“ kontaktinis seminaras Kipre bendrojo ugdymo sektoriaus atstovams pagrindinė nuotrauka

2018 m. lapkričio 7–9 d. Kipre, Larnakoje, vyks programos „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Stepping into new generation of Erasmus+ School Exchange and eTwinning Partnerships“. Seminarą organizuoja Kipro nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes).

Seminaras suburs skirtingų Europos šalių bendrojo ugdymo atstovus diskusijoms bei bendriems „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projektams. Seminaro metu taip pat bus diskutuojama apie platformos „eTwinning“ efektyvumą.

Kas gali dalyvauti: bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, dirbantys su 12–18 m. amžiaus jaunimu, besidomintys seminaro tema bei suinteresuoti rengti „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projektus, ieško projektui partnerių.

Iš viso bus atrinkti 1 arba 2 dalyviai. Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose dar nėra dalyvavę.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

  • Seminaro kalba – anglų.
  • Seminaro vieta – Lordos Beach Hotel, Larnaca.
  • Preliminarus dalyvių skaičius – 50.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2018 m. spalio 16 d. 12 val. kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.
  3. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Kiprą kainą pagrindžiančio dokumento kopija.

(tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto; reikėtų pateikti skrydžio ir vietinio transporto išlaidas pagrindžiančius dokumentus (traukiniai, autobusai ir kt.)).

Vizito į Kiprą finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos
Kelionės išlaidos

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Kipre ir atgal 2018 m. lapkričio 7–9 d.*

*seminaro pradžia lapkričio 7 d. 16 val., seminaro pabaiga  lapkričio 9 d. 13 val. (po pietų).

Kelionės draudimas Skaičiuojamas seminaro ir kelionės dienomis.
Renginio mokestis Netaikoma.
Pragyvenimo išlaidos

Fondas apmoka pragyvenimo išlaidas viešbutyje, kuriame vyks renginys. Nakvynė apmokama 2 naktims – lapkričio 7/8 d. bei lapkričio 8/9 d. 2 nakvynių kaina, kurią reikėtų nurodyti paraiškoje – 132 EUR.

Maitinimą renginio dienomis apmokės organizatoriai.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. 5 proc. – organizacijos arba dalyvio indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Kipre atrankos rezultatus informuosime 2018 m. spalio mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 37 03.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.