2019-06-18

Paskelbti 2019 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus KA103 veiklos konkurso rezultatai

Paskelbti 2019 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus KA103 veiklos konkurso rezultatai pagrindinė nuotrauka

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, 2019-05-27 d. įsakymu Nr. VE-98 patvirtino 2019 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) kvietimo teikti paraiškas rezultatus:

2019 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo – aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse finansuotų projektų sąrašą. Iš viso 2019 metais finansuoti 36 projektai, kuriuos pateikė 35 Lietuvos aukštosios mokyklos, turinčios „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją ir 1 akredituotas mobilumo konsorciumas. Lėšų paskirstymo metodiką galite rasti čia.

Visos konkurse dalyvavusios institucijos apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos elektroniniais parašais. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir įprastas parašas. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite www.eparasas.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti informacinį renginį 2019 m. birželio 27 d. programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams.

Kilus klausimų, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: tel. (8 5) 25 03 701 arba (8 667) 59 896 el. paštas erasmus@smpf.lt.