2019-06-20

Paskelbti 2019 m. „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus KA107 veiklos konkurso rezultatai

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, patvirtino 2019 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių kvietimo teikti paraiškas rezultatus – finansuotų projektų sąrašas.

Iš viso 2019 metais finansuoti 24 projektai, kuriuos pateikė 29 Lietuvos aukštosios mokyklos, turinčios „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją. Lėšų paskirstymo principus rasite čia.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos elektroniniais parašais. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią kaip ir įprastas parašas. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite: https://www.eparasas.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Kilus klausimų, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: tel. (8 5) 250 3706, (8 5) 249 8189, el. paštas erasmus@smpf.lt.