2018-06-05

Paskelbti 2018 m. „Erasmus+" programos aukštojo mokslo sektoriaus KA107 veiklos konkurso rezultatai

Paskelbti 2018 m. „Erasmus+" programos  aukštojo mokslo sektoriaus KA107 veiklos konkurso rezultatai pagrindinė nuotrauka

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, patvirtino 2018 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių kvietimo teikti paraiškas rezultatus – finansuotų projektų sąrašas.

Iš viso 2018 metais finansuoti 26 projektai, kuriuos pateikė 31 Lietuvos aukštoji mokykla, turinti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją. Lėšų paskirstymo principus rasite čia.

Visos konkurse dalyvavusios aukštojo mokslo institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai, apie galutinį sprendimą yra informuoti individualiai oficialiu raštu

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos elektroniniais parašais. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir įprastas parašas. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite: https://www.eparasas.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: tel. (8 5) 249 8189, (8 5) 250 7368, el. paštas erasmus@smpf.lt.