2018-08-08

ATNAUJINTA: Paskelbti 2018 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo KA1 konkurso rezultatai

Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijų siūlymais, 2018-05-11 d. įsakymu Nr. VE-72 ir 2018-05-30 įsakymu VE-83, patvirtino 2018 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektų sąrašus:

  1. 2018 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo finansuojamų ir rezervinių mobilumo projektų (KA101) sąrašai;
  2. 2018 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo finansuojamų ir rezervinių mobilumo projektų (KA102) sąrašai;
  3. 2018 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartiją turinčių institucijų finansuojamų mobilumo projektų (KA116) sąrašas;
  4. 2018 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo finansuojamų mobilumo projektų (KA104) sąrašas.


Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą informuoti individualiai oficialiu raštu. Visiems paraiškų teikėjams išsiųstos išsamios paraiškų vertinimo išvados ne vėliau nei iki 2018-06-29.

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos elektroniniais parašais. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir įprastas parašas. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite https://www.eparasas.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per E. pristatymas sistemą.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Švietimo mainų paramos fondas Vilniuje organizuoja įvadinius seminarus 2018 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminarų metu bus aptarti svarbiausi mobilumo projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. 

Profesinio mokymo finansuotų mobilumo projektų atstovams seminaras bus organizuojamas birželio 5 d., o bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo projektų atstovams – birželio 6 d. Registracija į seminarą bus paskelbta birželio pradžioje.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Tel. (8 5) 26 10 592