2018-10-26

Paskelbtas kvietimas teikti „Erasmus+“ paraiškas 2019 metams

Paskelbtas kvietimas teikti „Erasmus+“ paraiškas 2019 metams pagrindinė nuotrauka

Numatoma, kad 2019 m. programai „Erasmus+“ skiriamų lėšų padaugės 300 mln. EUR arba 10 proc., palyginus su 2018 m.

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas programos „Erasmus+“ veikloms 2019 m. Iš ateinantiems metams numatyto 3 mlrd. EUR biudžeto 20 mln. EUR numatyta skirti Europos universitetų tinklams. Šią naują iniciatyvą 2017 m. lapkritį Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime parėmė Europos vadovai. Tai dalis siekio iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Praėjus metams, Europos Komisija pateikia pirmuosius įsipareigojimų valstybėms narėms iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę įgyvendinimo rezultatus. Mes siekiame tokios Europos, kurioje sienos netaptų kliūtimis mokytis, studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus. Kad nebūtų kliūčių keistis kokybišku, inovatyviu ir įtraukiu švietimu. Europos universitetų tinklai turi galimybių pakeisti Europos aukštojo mokslo pasaulį, ir aš didžiuojuosi, kad programa „Erasmus+“ mes jiems suteikiame didelį postūmį.“

2019 m. kvietimas teikti paraiškas programai „Erasmus+“

Švietimo mainų paramos fondas informuoja, kad paskelbtas oficialus kvietimas teikti paraiškas 2019 m. Su oficialaus kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Teikti paraiškas dėl finansavimo 2019 m. pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Kartu su kvietimu Komisija paskelbė programos „Erasmus+“ vadovą visomis oficialiosiomis ES kalbomis, kuriame pateikiama išsami informacija apie visas programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes besimokantiesiems asmenims, darbuotojams, stažuotojams ir mokytojams 2019 m.

Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės. Išsamios 2019 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove.

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama kvietimo teikti paraiškas dalis, jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

30 mln. EUR Europos universitetų tinklams

Siekdama iki 2025 m. baigti kurti Europos švietimo erdvę, Komisija pasiūlė Europos Sąjungoje sukurti Europos universitetų tinklus.

Pagal 2019 m. kvietimą teikti pasiūlymus Komisija pradės vykdyti bandomąjį projektą, kuriuo bus teikiama parama šešioms Europos universitetų tinklų sąjungoms, kurių kiekvieną sudaro ne mažiau kaip 3 aukštojo mokslo įstaigos iš 3 šalių, taip siekdama skatinti Europos tapatybės stiprinimą ir kartu gerinti mokymo kokybę bei padėti Europos aukštojo mokslo įstaigoms tapti konkurencingesnėms. Dėl sąjungų, kurios pradeda veikti 2019 m. rugsėjo 1 – gruodžio 1 d., pareiškėjai turi iki tų pačių metų vasario 28 d. pateikti dotacijų paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Kitais metais numatytas antras bandomasis projektas, ir tolesnė šios iniciatyvos plėtra turėtų būti vykdoma pagal kitą ilgalaikį ES biudžetą nuo 2021 m. Siekiama sukurti dvidešimt Europos universitetų tinklų sąjungų iki 2024 m.

Daugiau informacijos

Informacija apie 2019 m. programos „Erasmus+“ konkursui pateiktas švietimo ir mokymo srities paraiškas bei jų atitikimą formaliesiems tinkamumo reikalavimams, bus skelbiama interneto svetainėje www.erasmus-plius.lt, naujienų skyriuje. Raštai paraiškų teikėjams siunčiami nebus. Sekite informaciją internete.

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondui, kuris administruoja programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį, įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Susiję dokumentai