2017-03-05

Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendina „Erasmus+“ KA3 projektą

Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendina „Erasmus+“ KA3 projektą pagrindinė nuotrauka

Panevėžio rajono švietimo centras dalyvauja „Erasmus+“ (KA3) projekte „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ („Early Childhood Education – building sustainable motivation and value paradigm for life“). Vasario 15–19 d. Sofijoje (Bulgarija) įvyko pirmasis partnerių susitikimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus parengta kvalifikacijos tobulinimo programa, kuri būtų pagrįsta gerosiomis partnerių praktikomis. Pagal šią programą bus organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, skirti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. Programoje ypatingas dėmesys bus skirtas besimokančiųjų socialinių emocinių įgūdžių gilinimui bei vertybių formavimui. Projekto pradžioje visų partnerių šalyse bus atliktas tyrimas, kuris atskleis mokytojų poreikius, į juos atsižvelgiant bus rengiamos programos. Lietuvos darželių ir mokyklų atstovus, besidominčius emociniu ugdymu, kviesime į seminarus. Projekte numatyta, kad tyrime dalyvaus 100 pedagogų, seminare, kurį ves ekspertai iš visų partnerių įstaigų, dalyvaus 25 mokytojai ir darželių auklėtojai. Vėliau bus stebima, kaip praktinėje veikloje pritaikomos pristatytos metodikos.

Projekto partneriai informuos savo šalies švietimo politikos sprendimus priimančius asmenis apie projekto tikslus, rezultatus, metodikas, teiks pasiūlymus ir nacionaliniu, ir Europos lygiu. Svarbiausias dėmesys bus skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

Tarptautinį projektą koordinuoja Sofijos (Bulgarija) savivaldybės  rajono apylinkė „Nadežda“ kartu su  Tarpkultūrinio bendradarbiavimo fondu (projekto koordinatorė Reni Dimova). Projekte dalyvauja Kretos universitetas (Dr. Maria Ampartzaki), Maltos universitetas (profesoriai Carmel Cefai ir Valerie Sollars), Carlo Collodi nacionalinis fondas (Italija), Asist Ogretim Kurumlari (Turkijos mokyklų tinklas), Panevėžio rajono švietimo centras (koordinatorė Jurgita Vaitiekūnienė) bei asocijuoti partneriai – Europos mokytojų švietimo asociacija (ATEE) ir Bulgarijos nacionalinis ikimokyklinio ugdymo komitetas (BNC-OMER).

Projekto koordinatorė Reni Dimova turi didesnę nei 25 tarptautinių projektų koordinavimo patirtį. Jos teigimu, skirtingos įstaigos – projekto privalumas, nes kiekvienas partneris projekte atliks jiems skirtus vaidmenis. Švietimo sistemų sąlyčio taškas – emocinis ugdymas ankstyvuoju laikotarpiu, ši tema aktuali visoms Europos mokykloms. 2017 m. metų pradžioje ŠMM vykusioje diskusijoje buvo pabrėžta, kad „rengiant naujas programas būtina subalansuoti kognityvinį, emocinį socialinį ir fizinį ugdymą, ieškoti jų dermės ugdant mokinus“. Be to, remiantis 2017 m. Lietuvoje priimtais švietimo dokumentus ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.

Projekto partneriams bei Bulgarijos mokytojams pristatėme Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ir Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ emocinio ugdymo patirtį.

Turime patirties įvairiose švietimo srityse, tačiau „Erasmus+“ (KA3) projektas „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ mums yra ir iššūkis, ir puiki galimybė bendradarbiaujant mokytis iš didelę tarptautinę patirtį turinčių Europos švietimo ekspertų.

Birželio mėnesį antrasis partnerių susitikimas vyks Lietuvoje. Jei reikėtų vienu sakiniu atskleisti, kokia šio projekto esmė, turbūt geriausiai tiktų partnerių iš Turkijos mintis: „Laimingi vaikai mokosi geriau“.

Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto ekspertė