2019-08-30

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Kipre

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Kipre pagrindinė nuotrauka

2019 m. lapkričio 6–8 d. Kipre, Larnakoje, vyks „Erasmus+ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos teminis seminaras „Exchange of good practices among IROs on ICM related issues“. Seminarą organizuoja Kipro nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes“).

Seminaro tikslas – suburti skirtingų Europos aukštųjų mokyklų tarptautinių ryšių skyrių atstovus bei pasidalinti patirtimis bei iššūkiais įgyvendinant „Erasmus+“ tarptautinius mobilumus tarp programos šalių ir šalių partnerių (KA107).

Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Kas gali dalyvauti: aukštųjų mokyklų tarptautinių ryšių skyrių/padalinių atstovai, prisidedantys prie KA107 veiklos įgyvendinimo.

Iš viso bus atrinkti 3 dalyviai iš Lietuvos.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

  • Planuojamas dalyvių skaičius – 50.
  • Seminaro kalba – anglų.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. rugsėjo 10 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

Vizito į Kiprą finansavimas kategorijas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Kipre ir atgal 2019 m.  lapkričio 6–8 d.*

* jei nėra tinkamų skrydžių, galima vykti diena anksčiau arba grįžti diena vėliau; tokiu atveju už papildomą nakvynę moka pats dalyvis ar jo institucija)

 

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40  proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis: 2019 m. lapkričio 6–8 d.

Pragyvenimo išlaidos

Apgyvendinimas (2 naktys)  SUNHALL viešbutyje. Už nakvynę dalyviai turės sumokėti patys, viešbutyje. Apgyvendinimui skiriama fiksuota 178,00 EUR suma.

 


 

 

Apie dalyvavimo teminiame seminare Kipre atrankos rezultatus informuosime 2019 m. rugsėjo mėn. antroje pusėje.

 

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.