2019-05-21

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Austrijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ teminį seminarą Austrijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. rugsėjo 18–20 d. Austrijoje, Vienoje, vyks „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos 1 pagrindinio veiksmo teminis seminaras „Peer-learning seminar – Staff Training Mobility in Higher Education“. Seminarą organizuoja Austrijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Nationalagentur Erasmus+ Bildung).

Renginio tikslas – pasidalinti gerąja personalo kvalifikacijos tobulinimo patirtimi, kuomet ne akademinis personalas aktyviai dalyvauja „Erasmus+“ programos mobilumuose. 

Kas gali dalyvauti: aukštųjų mokyklų atstovai, atsakingi už personalo kvalifikacijos tobulinimą.

  • Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.
  • Seminaro kalba – anglų.
  • Planuojamas dalyvių skaičius – 70.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. gegužės 28 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

 

Vizito į Austriją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

 

Kelionės ir draudimo išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos  Lietuvoje iki seminaro vietos Austrijoje ir atgal 2019 m.  rugsėjo 18–20 d.

 

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR

95 proc. kelionės, draudimo bei renginio dalyvio mokesčio išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Renginio mokestis

100 EUR. Į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas ir priemonės renginio metu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Austrijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. birželio mėn. viduryje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tais atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.